شکایت (شکواییه) کلاهبرداری ملکی

شکایت (شکواییه) کلاهبرداری ملکی

رياست محترم دادسراي شاهين شهر با سلام و عرض ادب و احترام به استحضار مي رساند:

موكل آقاي ... از همسر سابقشان خانم ....... به جهت كلاهبرداري شاكي است به اين شرح كه ؛ 

1.مطابق اظهار موكل (به پيوست) به همراه همسر سابقش جهت تنظيم وكالت كاري براي انتقال انشعابات به دفتر خانه اسناد رسمي شماره .... شاهين شهر (به اسم آقاي غلامرضا ) مراجعه ميكند و سردفتر اقدام به اخذ سند سفيد امضا با عنوان وكالت ( كاري ) مي كند و قرار مي شود چند روز بعد وكالت آماده شده و تحويل شود. و جند روز بعد همسر موكل وكالت را از محضر نحويل ميگيرد.

2. چند سال بعد كه همسرشان غيابا جدا مي شوند موكل متوجه مي شود كه ايشان اقدام به انتقال سند به نام خودش كرده و موكل تازه متوجه مي شوند كه سر دفتر بدون رضايت و قصد موكل در وكالتنامه مذكور اختيارات فروش ملك را درج كرده و همسرشان بدون اطلاع موكل يك ماه بعد از اخذ وكالت مذكور كه قرار بوده صرفا كاري باشد اقدام به انتقال آپارتمان ايشان به نام خودش نموده است!

3. اخيرا پس از مراجعه به همان دفترخانه جهت اخذ رونوشت اسناد فوق (كه در حال حاضر تحت كفالت سردفتر ديگري مي باشد) متوجه شده كه ((امضا)) و عبارت (( ثبت با سند برابر است)) كه بايد به خط موكل باشد نيز در دفتر ثبت دفتر خانه جعل شده است و برادر موكل كه همراشان بوده نيز شاهد اين جعل مي باشد و دو نفر ديگر نيز در جريان كامل موضوع مي باشند.

4. ضمنا حسب استشهاد( پيوست )سردفتر مذكور به خاطر تخلفاتي كه در دفتر خانه انجام داده به چندين سال حبس محكوم شده و از سردفتري بركنار شده است و چون دختر خاله همسر سابق موكل (به اسم خانم ...) در اين دفتر خانه به عنوان كارمند كار ميكرده و به خاطر آشنايي ايشان با همسر سابق موكل به اين دفتر خانه مراجعه شده است.

لذا موكل به جهت كلاهبرداري و اخذ و سوء استفاده از سفيد امضا و جعل خط و امضا كه مقدمه كلاهبرداري بوده از عاملين به خصوص همسر سابق و سردفتر اسناد رسمي شاكي است و از محضر عال تقاضاي رسيدگي شايسته ، تعقيب و مجازات متهمين و رد مال مطابق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مواد 70 و 100 و 103 و 104 و .. قانون ثبت مي شود. سپاس

بله