نمونه دادخواست دستور موقت

نمونه دادخواست دستور موقت

رياست محترم دادگاه عمومي شعبه  اصفهان

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند

باتوجه به اينكه در موضوع اختلاف موكلين اينجانب با خوانده مبني بر الزام به انتقال سند رسمي كه دادخواست آن قبلا تقديم و وقت رسيدگي تعيين شده ، به لحاظ فوريت امر و وجود شرايطي كه ادامه آن در آينده غير قابل جبران و امكان اجراي حكم را متعسر مي نمايد تعيين تكليف فوري ضرورت دارد لذا با تقديم دادخواست حاضر صدور دستور موقت مبني بر توقيف پلاك ثبتي فوق بدون تعيين وقت و اجراي آن قبل از ابلاغ به خوانده مطابق مواد 310 الي 325 قانون آيين دادرسي مدني مورد استدعاست.

با تشكر و تجديد احترام رضا زیرک باش وکیل پایه یک

بله