فرم درخواست مشاوره قضایی و حقوقی

فرم درخواست مشاوره و رزرو نوبت

20 درصد تخفیف سایت محاسبه و کسر می شود.

شما می توانید جهت مشاوره با رزرو نوبت در دفتر وکیل حاضر شده و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید یا از تجارب و نظر وکلا جهت اخذ تصمیم مناسب بهره مند شوید.

مراحل رزرو نوبت: 1.انتخاب نوع مشاوره 2.تکمیل فرم 3.پرداخت هزینه 4.دریافت کد رهگیری 5.دریافت پیامک نوبت

تذکر :در صورت عدم دریافت پیامک نوبت پس از حداکثر 2 ساعت به این شماره موبایل پیامک بدهید. 09139054495

*- کد ملی باید 10 رقم باشد
*- شماره تلفن همراه باید 11 رقم باشد
شماره کارت جهت واریز مبلغ 6037-9974-4394-2504
شماره حساب جهت واریز مبلغ 0357268628000
رضا زیرک باش بانک ملی