قبول وکالت در دادگستری

قبول وکالت در دادگستری

در صورتیکه مایل باشید موضوعی را در دادگستری مطرح یا پرونده ای را به وکیل واگذار کنید می توانید با رزرو نوبت و یک جلسه مشاوره و یا مطالعه پرونده وکیل اختیار کنید.

در برخی پرونده ها حق الوکاله می تواند براساس تعرفه مقرر و در برخی دیگر توافقی تعیین می شود.

نحوه پرداخت نیز به توافق دوطرف رسیده و ضمن امضا وکالتنامه قرارداد حق الوکاله نیز امضا می شود.

در قبال اسنادی که نزد وکیل امانت می ماند رسید داده می شود همچنین بابت پرداخت های نقدی رسید داده می شود.

وکیل ملزم به حفظ اسرار موکلش است و متعهد و ملزم به تلاش و پیگیری پرونده می باشد.

در صورتیکه نیاز به اخذ وکیل نباشد این موضوع تذکر داده می شود لیکن معمولا حتی ساده ترین پرونده های نکاتی دارد که نیاز به مراقبت دارد و بهتر است کلیه دعاوی دادگستری به وکلا ارجاع شود

اگر امکان اختیار وکیل را ندارید از خدمات مشاوره استفاده نمایید.

 

 

 

 

بله