مشاوره حقوقی و وکالت موضوعات خانواده

مشاوره حقوقی و وکالت موضوعات خانواده

با سلام

امروزه  بحران های اقتصادی و اجتماعی خانواده های را شدیدا تحت شعاع خود قرار داده و  متاسفانه باعث بروز اختلافات زیادی در خانواده شده است.

برای جلوگیری یا مدیریت این اختلافات بهتر است قبل از ازدواج زوجین به حقوق و تکالیف قانونی خود آگاه شوند و سپس در صورت احراز شرایط و آمادگی اقدام به ازدواج نمایند.

این امر با انجام مشاوره حقوقی قبل از ازدواج در دفتر وکالت ممکن است.

این حقوق شامل حقوق همسر، تکالیف مرد و زن، نفقه ، تعیین و تبیین مهریه ، شروط ضمن عقد ، تنصیف دارایی ، حق سکونت و ... می باشد.

پس از ازدواج نیز ممکن است زوجین دچار اختلافاتی در زندگی مشترک بشوند که آگاهی از این حقوق و تکالیف می تواند باعث آرامش خانواده می شود به شرطی که دو طرف با در نظر داشتن شرایط فعلی طرف دیگر و رعایت انصاف و مهر و محبت با یکدیگر، حقوق خود را بخواهند و به تکالیف خود در حد توان عمل نمایند.

خدمات در این قسمت نیز شامل : مشاوره حقوقی در خصوص حقوق زوج و زوجه در خانواده ، مهریه ، اعسار از پرداخت مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ایام زوجیت ، استرداد هدایا ، استرداد جهیزیه ، ترک انفاق ، نحله ، طلاق توافقی و طلاق. و ... می باشد.

پیروز باشید

بله