اخبار و نوشته های حقوقی

31
تیر
بسمه تعالي با سلام مخاطب محترم جناب آقاي داوود  ص مراتب ذيل مطابق ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني به شما ابلاغ مي شود: همانطور كه مطلع هستيد مطابق مبايعه نامه في مابين به شماره 118469 مورخ 16.9.98 ج...
31
تیر
رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان با سلام احتراماً به استحضار مي رساند: اينجانب وكيل تجديدنظر خواهان نسبت به دادنامه شماره 140209390000683702 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفه...
30
تیر
بسمه تعالي رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان چهار مهال بختياري با سلام و احترام به استحضار مي رساند؛ اينجانب رضا زيرك باش به وكالت از آقاي م ر نسبت به دادنامه شماره 140232390000298889 صادره از شعب...
15
تیر
ریاست محترم دادگستری کل استان اصفهان با سلام و عرض ادب در خصوص دادنامه اصداری شماره 140109390006734254 شعبه 132 کیفری دو اصفهان (به پیوست) کلاسه 0100392 اصفهان به استحضار می رساند: اینجانب ...ر خواه...بله