ماده-صد,شهرداری,کمیسیون-ماده-100
25
آبان

علل نقض آراء کمیسیون ماده صد شهرداریها

9 دليل و مستندى که می توانيد به موجب آن نقض آراء کمیسیون ماده صد را درخواست نماييد به شرح زیر است:

1️⃣سلب حق پاسخگویی توسط ذینفع ظرف مدت
ده روز تعیین شده برای ادای توضیحات

2️⃣صدور رای خارج از مهلت یک ماهه

3️⃣عدم رعایت مقررات ابلاغ

4️⃣خروج ملک ازید مالک اولیه

5️⃣احداث ساختمان قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر

6️⃣حضور اعضای صادر کننده رای کمیسیون اول(بدوی) در کمیسیون دوم(تجدیدنظر)

7️⃣تعیین جریمه بیش از آن چه در قانون مقرر شده است

8️⃣ اعضای کمیسیون وتشریفات انتخاب اعضاء

9️⃣عدم وقوع تخلف یا عدم رعایت مقررات

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  25 آبان 1398


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی