اخبار و نوشته های حقوقی

03
خرداد
درود بر شما  اگر بخواهم به دید یک پرونده به این موضوع نگاه کنم در بدو امر باید داده ها و اطلاعات فنی موضوع اطلاع رسانی و سپس کارشناسان رسمی در حوزه های مربوط به هوانوردی و هواشناسی و نظامی و ... در ا...بله