اخبار و نوشته های حقوقی

01
اسفند
حضانت   حضانت به معنای حق و تکلیف نگهداری طفلی و فرزند مشترک می باشد. تا زمانیکه پدر و مادر با هم زندگی می کنند حضانت به عهده هر دو است. طبق ماده 1168 قانون مدنی حضانت هم حق و هم تکلیف است یعنی نمی ...
23
بهمن
با سلام ودرود روند و مقرارت حاکم بر اجرای احکام حقوقی در پرونده های حقوقی پس از صدور رای در صورت عدم اجرای رای از سوی محکوم علیه پرونده به اجرای احکام ارجاع می شود و با درخواست محکوم له روند اجرایی ...
25
آذر
تعریف تمکین  طبق قانون مدنی مواد 1102 الی 1119 ، به محض وقوع نکاح حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر شروع می شود از جمله ؛ حسن معاشرت ، معاضدت و یاری کردن  در استوار نمودن  مبانی خانواده ، قبول ریاست...
25
آذر
بسمه تعالي  انواع رفع توقیف با سلام خدمت همراهان عزیز، در این مقاله سعی می شود انواع رفع توقیف بررسی و راهکار آن ارائه شود لیکن در نظر داشته باشید در مسیر  و روند رفع توقیف خودرو و اموال دیگر نیاز ب...بله