سند,بنچاق,ملکی,وکالتی,سند شش دانگ,مفروز,وقفی,اوقافی,قولنامه ای,قولنامه,وکالت
19
خرداد

انواع اسناد رسمی املاک و میزان اعتبار آنها

با یاد و نام خدا

سلام

سند رسمی ملک معتبر ترین برگه ای است که در مراودات بین اشخاص قابل استناد است و در مواقع اختلاف به آن مراجعه و استناد می شود. لیکن اعتبار این اسناد متاسفانه یکسان نمی باشد.

تعریف سند رسمی ؛ به هر نوع سندی که در اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می شود.

در زیر تعدادی از مهمترین اسناد موجود تعریف و میزان اعتبار آنها ذکر می شود|:

سند رسمی قطعی غیر منقول یا شش دانگ موضوع ماده 22 قانون ثبت: که بهترین و معتبر ترین نوع سند می باشد وقابل ابطال نیست.

سند موضوع ماده 147 قانون سابق و موضوع قانون ساختمان های فاقد سند صادر شده ودر اصل مالک سند رسمی نداشته و با ارائه قولنامه و به صرف تصرف برای این نوع ملک سند صادر شده و تحت شرایطی قابل ابطال است.

سند رسمی وضعیتی یا در جریان ثبت که هنوز در دفتر املاک اداره ثبت ثبت قطعی نشده و احتمالا یک اشکال یا تعارضی در آن وجود دارد. بنچاق ها و قولنامه های محضری نیز تقریبا همین وضع را دارند.

سند مشاعی شامل مفروز التصرف و غیر آن می باشد. در صورتیکه مفروز التصرف باشد اشکال کمتری بر ان وارد است.اسناد ورثه ای مشابه این اسناد است.و تصرف مالکین مشخص نیست.

اسناد وقفی در صورتی صادر می شوند که مالک آنها را وقف کرده باشد و خرید وفروش آنها بدون اجازه اداره اوقاف ممکن و معتبر نیست.

وکالت فروش یا سند وکالتی دلیل مالکیت نمی باشد و صرفا وکیل تحت قوانین وکالت اختیار فروش و انتقال را دارد و ممکن است با فوت موکل و سایر قوانین دیگر باطل شده باشد. احتمال سوء استفاده از این اسناد زیاد است و معامله این املاک که این نوع اسناد را دارند نیز خطرات زیادی دارد.

دررهن بودن سند یا سند رهنی مانع خرید وفروش عادی نیست یا بیع نیست لیکن این نوع اسناد قابل انتقال رسمی نیست تا از رهن خارج شود.

قولنامه یا مبایعه نامه مشاورین املاک سند رسمی نیست و معامله املاک با اسناد قولنامه ای عادی بیشترین ریسک و خطر را دارد وتوصیه نمی شود.

پیروز باشید.

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  19 خرداد 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله