حضانت,ملاقات فرزند,حضانت طفل,حضانت فرزند,نفقه طفل,نفقه فرزند,شکایت,وکیل
09
خرداد

حضانت و ملاقات طفل

حضانت و حق ملاقات فرزند

با یاد ونام خدا سلام

مطابق قانون حضانت یا همان حق نگهداری فرزندان برای والدینی که از یکدیگر جدا زندگی می کنند تا هفت سالگی مادر اولویت دارد و سپس با پدرمی باشد.

پبعد از هفت سالگی در صورت اختلاف حضانت فرزند با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه تعیین می شوحد.

کلیه هزینه های نگهداری فرزند با پدر می باشد.

در صورتیکه مادر ازدواج مجدد با دیگری شوهر کند یا دچارجنون شود حق حضانت با پدر خواهد بود.

در صورت فوت یکی از والدین حضانت با آنکه زنده است می باشد.

والدین حق امتناع از پذیرش حضانت را ندارند و در صورت امتناع دادگاه اقدام به الزام آنها را می کند.

سلب حضانت از پدر یا مادرمتخلف تحت شرایطی ممکن است به طور مثال اعتیاد مضر کسی که حق حضانت دارد به تشخیص دادگاه باعث سلب حضانت وی می شود. این موارد در ماده 1137 قانون مدنی قید شده است. 

صالح به رسیدگی در امر حضانت و ملاقات طفل ، دادگاه خانواده می باشد. دستور موقت و فوری دادگاه در مورد حضانت نیز ممکن است.

استنکاف از اجرای حکم حضانت یا استرداد طفل یا غیره منجر به بازداشت متمرد می شود.

توافق در نگهداری طفل مانع تشخیص مصلحت طفل از سوی دادگاه نیست.

تغییر محل اقامت طفل بدون اجازه دادگاه ممکن نیست ایجاد مانع در ملاقات طفل مجازات دارد.

برای هر گونه بی مسئولیتی نسبت به طفل یا سوء استفاده از اطفال در قانون ، مجازات تعیین شده است.

مادر و هر شخصی که حضانت طفل را به عهده دارد می تواند نفقه طفل را نیز مطالبه نماید.

روابط بین والدین تابع قانون مطبوع پدر می باشد مگراینکه فقط نسب طفل به مادر مسلم باشد.

حق ملاقات برای والدین محفوظ و ترتیب آن را دادگاه مشخص می کند.

کلیه درخواستهای مربوط یه این موضوعات و شکایات از طریق دفاتر خدمات قضایی و اختیار نمودن وکیل دادگسترس ممکن است.

پیروز و سربلند باشید.

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  09 خرداد 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله