اخبار و نوشته های حقوقی

19
خرداد
با یاد و نام خدا سلام سند رسمی ملک معتبر ترین برگه ای است که در مراودات بین اشخاص قابل استناد است و در مواقع اختلاف به آن مراجعه و استناد می شود. لیکن اعتبار این اسناد متاسفانه یکسان نمی باشد. تعری...خطا 500 - Server Error

500

خطایی در سرور رخ داده است !

بازگشت به صفحه اصلی سایت