طلاق,طلاق توافقی
05
مهر

طلاق ( بخش یک طلاق توافقی)

 

متاسفانه یکی از سریعترین و بهترین راه های جدایی و طلاق که عمده دعاوی خانواده را به خود اختصاص داده است طلاق توافقی است.

زوجین برای انجام طلاق توافقی باید در مورد همه مسائل مالی از جمله مهریه و جهیزیه و اجرت المثل ونفقه معوقه و نحله و... و مسائل غیر مالی از جمله حضانت یا استرداد طفل و... به توافق رسیده باشند.

گاهی اوقات زوج با تنظیم وکالتنامه طلاق در دفتر اسناد رسمی به زوجه حق هر نوع طلاق و توافق و جدایی را می دهد که در این موارد به جهت عدم حضور زوج الزاما زوجه جهت استفاده از حق طلاق ( وکالت در طلاق) باید با وکالتنامه رسمی برای زوج وکیل دادگستری اخذ و مراحل طلاق را مشترکا با وکیل مذکور انجام دهد یا برای خود نیز وکیل دیگری بگیرد تا وکالتا هر دو وکیل مراحل طلاق را انجام دهند.

بهتر است زوجین قبل از مراجعه به دادگاه یا دادن وکالت در طلاق با مشاور روانشناس خانواده و وکیل دادگستری مشورت نمایند وسپس اقدام به هر نوع توافقی نمایند.

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  05 مهر 1397


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

خطا 500 - Server Error

500

خطایی در سرور رخ داده است !

بازگشت به صفحه اصلی سایت