قولنامه,قانون,مبایعه نامه
03
تیر

قولنامه و مبایعه نامه چیست؟تفاوت آنها چیست؟

قولنامه در عرف و میان مردم تعهدی است که دوطرف به صورت مکتوب میان یکدیگر منعقد می کنند به زبان ساده قولنامه تعهد شخص به انجام اموری یا فروش یا خرید مالی است.


در مواقع خرید و فروش طرفین برای تحقیق بیشتر یا به دلیل اینکه امکان انجام کامل معامله در آن وقت وجود ندارد بین خود قولنامه ای تنظیم می کنند تا یکدیگر را ملزم به چیزی در آینده کنند.
به طور مثال شخصی برای خرید خودرویی یا ملکی به شخص دیگری مراجعه می کند و چون خرید و فروش خودرو یا ملک مستلزم انجام تحقیق ، بررسی ، استعلام و... می باشد یک قولنامه اولیه بین خود تنظیم می کنند تا بعدا مبایعه نامه اصلی را بین خود انجام بدهند.


معلوم است با انعقاد قولنامه هیچ خرید و فروشی انجام نشده و صرفا قول آن تحت شرایطی داده شده است.
بنابراین قولنامه آثار بیع یا خرید و فروش را ندارد و بر خلاف آنچه در عرف پنداشته می شود حاکی از خرید وفروش نمی باشد.


مبایعه نامه یا بیع:


هر نوع خرید و فروش اموال از طریق عقد بیع یا همان خرید فروش انجام می گیرد ودر آن باید اصول و قوانینی رعایت شود که بسیار مفصل است وگرنه در انعقاد یا صحت آن خدشه وارد می شود.
در حال حاضر مبایعه نامه در دفاتر املاک یا بنگاهها یا به صورت عادی بین مردم تنظیم می شود وهمه آن هااعتبار واحد دارد.

اعتبار قولنامه و مبایعه نامه:


قولنامه ها معمولا مطابق ماده 10 قانون مدنی تنظیم می شود و به عنوان یک تعهد الزام آور و معتبر است و دادگاه ها به این نوع اسناد اعتبار داده و در محاکم پذیرفته می شوند.
مبایعه نامه به دو بخش منقول و غیر منقول تقسیم می شوند؛
در خصوص مبایعه نامه های منقول مثل معاملات خودرو، هیچ خدشه ای به این نوع اسناد وارد نمی باشد و دادگاه به آن ها ترتیب اثر می دهد.
اما در مورد مبایعه نامه ها ی عادی چه در بنگاها تنظیم شود چه به وسیله وکلا یا اشخاص عادی اختلاف نظر هایی وجود دارد. دلیل آن به جهت قوانین ثبتی است که مبایعه نامه ها را فقط در صورت ثبت رسمی در دفتر املاک اداره ثبت معتبر دانسته است.
لیکن خود قانون ثبت استثنائاتی قائل شده است که در آن به قولنامه ها و مبایعه نامه ها اعتبار داده است از جمله ماده 147 قانون ثبت و قانون ساختمان های فاقد سند.
توصیه می شود جهت تنظیم مبایعه نامه و جهت انجام و رعایت کلیه موارد قانونی و شرطی آن از وکلا دادگستری بخواهید که در این امر شمار را راهنمایی کنند.


یک نکته مهم در پذیرش این اسناد رعایت تعداد و نصاب شهود می باشد تا در صورت عدم پذیرش مبایعه نامه از طریق شاهد بتوانید معامله خود را اثبات نمایید.


به هر حال در صورت رعایت قوانین مربوط به بیع و مسائل شرعی آن اغلب محاکم به این مبایعه نامه ها ترتیب اثر می دهند.
لازم به ذکر است اغلب مبایعه نامه ها حاوی قولنامه هایی هستند که طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد و معتبر هستند و وکلا در دادگاه ها با استناد به بند ها یی از آن ها از حقوق موکلین خود دفاع می کنند.
نکته مهم دیگر در خرید و فروش ها این است که خریدار باید همه قولنامه ها و مبایعه نامه های قبلی را روئیت و بررسی کند که آیا به مالک رسمی ملک یا خودرو می رسد یا خیر و به اصطلاح تسلسل اسناد رعایت شود. در غیر اینصورت الزام فروشنده به انتقال رسمی بسیار مشکل و در مواقعی غیر ممکن می شود.
توصیه می شود در صورتیکه معامله خود را در بنگاه انجام می دهید هزینه بنگاه را بدهید و نسخه مبایعه نامه یا قولنامه مربوط به خود را دریافت نمایید.

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  03 تیر 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله