اخبار و نوشته های حقوقی

02
مرداد
رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان اصفهانپ با سلام احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب رضا زيرك باش به وكالت خانم ليلا ..... نسبت به دادنامه شماره 140109390003834364 صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده ...
25
آذر
تعریف تمکین  طبق قانون مدنی مواد 1102 الی 1119 ، به محض وقوع نکاح حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر شروع می شود از جمله ؛ حسن معاشرت ، معاضدت و یاری کردن  در استوار نمودن  مبانی خانواده ، قبول ریاست...
23
اسفند
بسمه تعالي رياست محترم دادگاه شعبه 20 شهرستان اصفهان مراتب ذيل در اثبات نظريه كارشناسي هيات 3 نفره در پرونده كلاسه 99... به استحضار مي رسد: آقاي ...احدي از خواندگان و فروشنده مبايعه نامه ادعايي ،...
16
اسفند
لایحه دفاعیه جهت ارائه به هیات کارشناسان بررسی موضوع جعل بسمه تعالی هیئت محترم کارشناسان با سلام و عرض ادب و احترام ، در خصوص پرونده خانم .... و آقای ... و خانم ... به دلایل ذیل سند موضوع کارشناسی ،...بله