لایحه اظهارنظر اثباتا بر نظریه کارشناس (جعل سند) تقاضای رد دعوا و مطالبه ضرر و زیان

جعل,اصالت سند,سند مجعول,تاریخ مجعول,اماره تصرف,سند عادی,فرار از دین,تاریخ غیر واقعی سند,ضمانت اجرا,تاریخ انتقال سند,تحویل,عدم ارائه اسناد,پایان کار,اجرای مهریه,عدم پرداخت ثمن,پرداخت خسارت به خوانده
23
اسفند

لایحه اظهارنظر اثباتا بر نظریه کارشناس (جعل سند) تقاضای رد دعوا و مطالبه ضرر و زیان

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه شعبه 20 شهرستان اصفهان

مراتب ذيل در اثبات نظريه كارشناسي هيات 3 نفره در پرونده كلاسه 99... به استحضار مي رسد:

 1. آقاي ...احدي از خواندگان و فروشنده مبايعه نامه ادعايي ، در جلسه خواستگاري كه حدوداً يكماه بعد از تاريخ ادعايي سند عادي بيع نامه موضوع دعوا است همواره خود را مالك و متصرف مغازه مي دانستند و بودند (تاريخ مبايعه نامه 20.5.96 و تاريخ ازدواج 21.7.96) و عملا هم پس از ازدواج در آن مشغول به كار بوده اند كه در اين خصوص شهود زيادي وجود دارند و هيچ موقع اظهار نداشتند كه آن را به مادرشان فروخته است. همانطور كه در نظريه آمده مغازه را آقاي... به اجاره داده است و اجاره را خودش دريافت ميكرده و همچنين وصول چك هاي اجاره هر دوماه يك چك توسط خود منصور كرماني وصول مي‌شده است كه از بانك قابل استعلام است و حتي برخلاف اظهار وكيل خوانده كه مغازه را خانم بتول زماني چرياني اجاره داده اي ، هيچگونه اجاره نامه اي كه منطبق با تاريخ مبايعه نامه باشد به دادگاه ارائه ننمودند.
 2. 2. متاسفانه در عرف جامعه نيز اكثر محكومين به پرداخت مهريه براي فرار از پرداخت محكوم به ، اموال خود را به نام نزديكترين افراد به خود خاصه مادرشان مي كنند كه اين خود نكته قابل تامل است.
 3. 3. نحوه تنظيم سند نيز كه حتي تاريخ آن به صورت كاملاً تايپي است خود مجعوليت آن را تقويت مي كند.
 4. 4.هيچگونه پولي موقع تنظيم سند رد و بدل نشده است كه اين خود جاي تعجب و شگفتي دارد بعد از آن هم پرينت هاي مورد استناد حاكي از واريز پول از سوي خواهان خانم ... به خوانده .. نمي باشد.
 5. 5. مسئله ي بسيار مهم كه در تنظيم قرارداد مجعول به آن دقت نشده اينست كه در قسمت نحوه پرداخت آن به جاي اعلام حساب بانكي فروشنده حساب خريدار را قيد نموده اند!!! يعني خريدار هم مغازه را خريده هم پولش را به خودش داده است!!! كه امر حكايت از صوري بودن اين مبايعه نامه دارد. 6.در صورتيكه قراردادي واقعي بود جهت ضمانت اجرا انتقال سند و تحويل خسارت هايي مقرر مي شد. كه با توجه به عدم خسارت ها يا ناچيز بودن آن ها خود نشانه صوري بودن قرار داده است.
 6. 7. عرفا براي تنظيم مبايعه نامه يك سوم از مبلغ به عنوان تحويل و يك سوم به عنوان انتقال سند قرار داده مي‌شود كه مبالغ ذكر شده در مبايعه نامه هيچ ارتباطي با تحويل و انتقا ل سند كه دو ركن مهم بيع است ندارد و اصلاً به اين دو موضوع توجهي نشده است و اين حكايت از صوري بودن اين مبايعه‌نامه دارد.
 7. 8. تاريخ انتقال سند در مبايعه نامه نامعلوم و نامشخص است و در قرارداد قيد نشده است!!!
 8. 9. تاريخ تحويل نيز در قرارداد ذكر نشده و در جلسه رسيدگي معلوم شد وكيل محترم خواهان نيز هيچ اطلاعي از تاريخ تحويل ندارند و هيچ مدركي دال بر تحويل ارائه ندادند چرا كه اساسا هيچ تحويلي صورت نگرفته است و مغازه تا لحظه آخر در اختيار آقاي  ... بوده است و ايشان جهت خلاصي از پرداخت و توقيف اين مغازه در پرونده مهريه اجراي ثبت متاسفانه اين مبايعه نامه را با هماهنگي مادر خود ارائه نموده است كه هيچ وجهه قانوني و اعتبار قانوني ندارد. ضمنا خواهان خانم... در جلسه حاضر نبودند و مدارك را آقاي... به وكيل خواهان ارائه مي دادند. پ
 9. 10. همانطور كه به استحضار رسيد در پايان جلسه رسيدگي مقرر شد كه ظرف سه روز اسناد مبني بر تحويل و اجاره نامه ها به دادگاه ارائه شود كه تاكنون اين موضوع اتفاق نيفتاده است و هيچ مدركي اثباتي ارائه نشده است.
 10. 11. خواهان هيچ سندي و دليلي براي تحويل مغازه نياورده و همانطور كه عنوان شد هيچ اجاره نامه اي مبني بر اجاره دادن خانم بتول زماني چرياني به ديگران تحويل دادگاه نشده است.
 11. 12. آقاي ... متاسفانه اقدام به ضرب و جرح همسر خود يعني خانم ... نموده است كه 11 مورد اثار جرح در پزشكي قانوني وجود دارد و پس از اينكه خانم... به خاطر اين خشونت ها مجبور به شكايت شدند ايشان اين مبايعه نامه صوري را ارائه دادند كه در جهت ايجاد مانع در اين مسير احقاق حق موكل است.
 12. 13. وكيل محترم خواهان در جلسه رسيدگي تاريخ انتقال سند را همان تاريخ اخذ پايان كار اعلام نموده اند ليكن توجه نداشتند كه پايان كار اخذ نشده است بنابراين طرح اين دعوا صرفاً ايذايي و در جهت اختلال در روند اجراي مهريه درثبت اسناد مي باشد و اين دعوي به فرض ثبوت قابل اجرا نمي باشد.
 13. 14. نكته ديگر اينكه محل موصوف در زمان مورد ادعا به صورت نيمه ساز بوده ولي بعدا به وسيله آقاي ... ساخته شده ليكن در قرارداد هيچ اشاره‌اي به اينكه هزينه هاي سنگين ساخت به عهده چه كسي است نشده است اين دليل ديگر بر صوري بودن اين قرارداد دارد.
 14. 15. نكته ديگر اينكه به جاي اينكه وكيل خواهان خانم.. پرينت حساب خود را مبني بر اداي دين و پرداخت ثمن ارائه نمايد آقاي ... در دادگاه اقدام به ارائه پرينت حساب خود نموده كه در پرداخت هاي آن هيچ اثري از اسم خواهان خانم ... وجود ندارد و صرفاً وجه هايي بوده كه بابت چك اشخاص ديگر به حساب آقاي ...آمده !!! اين خود دليل محكمي است بر صوري بودن مبايعه نامه.
 15. 16.در پايان با توجه به اينكه ادعاي خواهان اين است كه اين مبايعه نامه حدود 3 سال پيش تنظيم شده است در حالي كه از ظاهر اصل مبايعه نامه كه تحويل دادگاه شده و ساير دلايل فوق مشخص است كه اين سند در حال حاضر تنظيم شده و تاريخ آن واقعي نيست از طرفي همانطور كه مستحضريد و بر شما پوشيده نيست امضاي اشخاص در طول زمان دچار تغيير و تحول مي شود و امضاي فعلي اشخاص با امضاي گذشته شان تا حدودي تغييراتي مي كند كه قابل كارشناسي است.
 16. لذا از محضر دادگاه با توجه به اينكه نظريه كارشناسي كاملا با واقع و دلايل ابرازي منطبق است تقاضاي رد دعوي خواهان مي شود و با توجه به تحميل هزينه به موكل به عنوان خوانده ، تقاضاي محكوميت خواهان خانم ... مطابق ماده 515 آيين دادرسي مدني و وحدت ملاك ماده 120 آيين دادرسي مدني به پرداخت خسارات وارده به موكل ناشي از تقصير خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي ، از جمله هزينه كارشناس و حق الوكاله و غيره به شرح پرونده مي شود. سپاس رضا زیرک باش وکیل پایخ یک
 • توسط : رضا زیرک باش
 •  23 اسفند 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله