تمکین
02
مرداد

تجدیدنظر خواهی رای الزام به تمکین

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان اصفهانپ

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند

اينجانب رضا زيرك باش به وكالت خانم ليلا ..... نسبت به دادنامه شماره 140109390003834364 صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهين شهر (3 حقوقي سابق) در خصوص الزام به تمكين كه در تاريخ6.4.1401 صادر گرديده و در تاريخ . 1401/04/08 ابلاغ شده است معترض هستيم و طبق لايحه دفاعيه ذيل درخواست رسيدگي و نقض آن را داريم. باتشكر و تجديد احترام

**لايحه تجديدنظرخواهي**

در خصوص دادنامه اصداري از شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهين شهر با موضوع الزام به تمكين ، با توجه به بند الف و ج ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني شديدابه آن معترض هستيم و درخواست تجديدنظر در پرونده و نقض دادنامه از محضر عالي مي شود:

به طور خلاصه به استحضار مي رساند:

موكل خانم ليلا ...در منزل مشترك بدون هيچ دليلي مورد ضرب و جرح و شتم زوج آقاي... قرار ميگيرد و در همان روز طلاهاي موكل از سوي زوج به زور ربوده و تخريب شده و خودرو ايشان نيز برده شده است لذا موكل به ناچار با توجه به عدم امنيت جاني ، اقدام به ترك منزل مي نمايد و شكايات ضرب و جرح ربودن و تخريب طلاها و استرداد خودرو عليه زوج مطرح مي شود. كه در حال حاضر شكايت ضرب و جرح با وجود نامه پزشكي قانون كه حاكي از 11 مورد ضرب و تحقيقات متقن محلي و غيره رد شده! ليكن شكايات تخريب و ربودن به عنف طلاها در شعبه ديگر تحت رسيدگي مي باشد و هنوز راي قطعي صادر نشده است.

در ضمن زوج محكوم به استرداد خودرو در شعبه حقوقي شده و راي قطعي در شعبه 5اجرا تحت كلاسه 0001369 در حال اجرا مي باشد. لازم به ذكر است به محض طرح شكايت از سوي موكل ، زوج اقدام به انتقال اموال و دارايي خود از جمله منزل مشترك نموده(به نام مادرش نموده نسبت به دعوي الزام به انتقال مادرشان مبني بر انتقال سند مغازه زوج با توجه به تشخيص جعليت قولنامه دعوي ايشان رد شد همچنين طبق اسناد پيوست زوج موظف بوده 2 دانگ از اين منزل را به نام موكل نمايد) و بدون حضور موكل جهاز ايشان را به منزل بسياركوچك مادر خود منتقل مينمايد ( تصويرپيوست ، سند منزل مادري زوج 37 متر زيربنا دارد) وطبق اظهارنامه و يك اجاره نامه مجعول و صوري اين منزل را به عنوان منزل خود معرفي مينمايد سپس موكل با حكم دادگاه جهيزيه خود را مسترد مي نمايد و زوج اقدام به دعوي تمكين مي كند و دادگاه خانواده با وجود پرونده هاي مطروحه قرار اناطه صادر مي كند و بدون توجه به اينكه هنوز پرونده تخرب طلاها و سرقت در حال رسيدگي است و توجه به اينكه زوج اقدام به انتقال و بردن اموال موكل نموده است و بدون احراز محل سكونت و وسايل ضروري زندگي حكم به تمكين موكل داده است كه اين راي دچار اشكالات و خدشه اساسي مي باشد و حق موكل كاملا تضييع شده است و از جهات ذيل نياز به تجديدنظر خواهي و رسيدگي مجدد دارد به شرح ذيل:

  1. عدم اعتبار مستندات دادگاه: مطابق دادنامه مورخ 17.9.99 (در صفحه 15 پرونده) دادگاه خانواده قرار اناطه به جهت لزوم رسيدگي به موضوع ضرب و جرح و تخريب و سرقت طلاهاي موكل صادر كرده بود و اين در حالي است كه اين دو موضوع در دو شعبه 104 و101 شاهين شهر به طور جداگانه تحت رسيدگي بوده و در حال حاضر صرفا در خصوص موضوع ضرب و شتم درشعبه 101 رسيدگي به پايان رسيده ليكن پرونده سرقت و تخريب به عنف طلاها تجديدنظرخواهي شده و جهت رفع نقص مجدد به شعبه 104 ارجاع و تحت رسيدگي مي باشد و راي قطعي له يا عليه موكل هنوز صادر نشده است. از طرفي همانطور كه مستحضر هستيد اموال و جان و شرافت انسان ها و موكل محترم هستند ليكن در خصوص اموال موكل كه به زور وعنف از سوي زوج ربوده شده هنوز اتخاذ تصميم قطعي نشده و دادگاه خانواده بدون توجه به اين موضوع و بدون استعلام به صرف اظهار كذب زوج مبني برائت در دو موضوع ، مبادرت به صدور راي نموده است. لذا مستندات دادگاه در اينخصوص معتبر نبوده و قسمتي از شكايت موكل از همسرش تحت رسيدگي مي باشد و هنوز ايشان مدعي عدم امنيت جاني و مالي و شرافتي مي باشد و مستند ايشان تحت رسيدگي مي باشد و محكوميت زوج در موضوع سرقت و ربايش به زور مي تواند مثبت ادعاي موكل مبني بر خوف ضرر باشد.
  2. 2. عدم توجه دادگاه به دلايل ابرازي همانطور كه در صورت جلسه رسيدگي مورخ 17.9.99 به استحضار دادگاه خانواده رسيده ، زوج آقاي ... به محض حدوث اختلاف اقدام به انتقال اموال خود و موكل از جمله آپارتمان محل سكونت خود در شاهين شهر نموده و در جلسه رسيدگي نيز اقرار نموده است وحتي اظهارنامه ارسال نموده كه منزل را فروختم و در منزل مادر ساكن هستم و جهاز موكل را به منزل مادرشان كه يك منزل با زيربناي حدود 30 متري است منتقل نموده است. لازم به ذكر است زوج اين منزل كوچك مادرشان كه براي سكونت يك نفر هم جا نيست را به عنوان منزل خود معرفي نموده است! و يك اجاره نامه صوري و مجعول ( متراژ و آدرس سكونت مادر در اين منزل حاكي از صوري و جعلي بودن قرارداد اجاره دارد) با مادر خود تنظيم و آن را پيوست پرونده نموده است تا در اين خصوص رفع تكليف نمايد در حاليكه از لحظه خروج موكل از منزل تا كنون ، زوج هيچ منزل مسكوني كه براي تمكين مناسب باشد نداشته و اين منزل بسيار كوچك ومحقر است و از بيرون نيز حالت مخروبه وزشتي دارد و در شان و شئونات موكل نمي باشد را معرفي كرده و حتي با توجه به استرداد جهاز زوج هيچ گونه وسايلي براي زندگي ندارد و به دادگاه معرفي ننموده است بنابراين از ابتداي طرح دعوي الزام به تمكيمن موجبات تمكين شامل مسكن مناسب و وسايل فراهم نشده و دادگاه با وجود اقرار زوج به فروش منزل و سكونتش در منزل مادر و دفاعيات مندرج در صورتجلسه رسيدگي مذكور(در صفحه 12 پرونده ) به اين دلايل هيچ توجهي و رسيدگي ننموده و موكل را با وجود عدم وجود امكانات قانوني و شرعي تمكين بدون هيچ گونه تحقيق و بررسي ملزم به تمكين در منزل مادرزوج نموده است كه با وجود شرايط گفته شده و سكونت مادر زوج در آنجا و متراژبسيار كم و ظاهر نامطلوب سكونت در آن امري محال است.
  3. 3. در طي اين حدود دوسال زوج و زوجه در دادگاهاي متعدد با يكديگر مواجهه داشته اند و بارها پيشنهاد صلح و سازش و مراجعه به مشاوره به زوج و وكلاي ايشان داده شده ليكن زوج بدون توجه به اين پيشنهادات نسبت به موكل و خانواده اش در همه دادگاها اقدام به بي احترامي وابراز خشونت نموده كه حتي شهود شاهد اين قضايا بوده اندكه عند الزوم به دادگاه تعرفه مي شوند. كه اين موضوع و انتقال و تخليه منزل مشترك و بقيه اموال ، همگي نشان دهنده اين موضوع است كه زوج قصد ندارد كه با همسرش در يك منزل سكونت داشته باشد و خواسته تمكين ايشان نيز به جهت فرار از پرداخت حقوق مالي و نفقه زوجه مي باشد و قاضي محترم بدون توجه به اين موضوعات راي صادر كرده اند.
  4. 4. در خصوص دليل ديگر عدم امنيت جاني كه بردن خودرو موكل بوده از سوي زوج بوده ، نسبت به آن زوج محكوم شده و راي قطعي و در حال اجرا در شعبه 5 اجراي احكام تحت كلاسه 0001369 مي باشد. لذا با توجه به دلايل فوق ؛ اولا قسمتي از پرونده استنادي (سرقت و تخريب طلاها)كه منجر به قرار اناطه دادگاه تمكين شده هنوز تحت رسيدگي است و قطعي نشده و در قسمت بردن خودرو موكل نيز زوج محكوم به استرداد خودرو شده است كه در اين خصوص مستندات دادگاه محترم معتبر نيست و همچنين زوج 2دانگ آپارتمان موكل را به طور غير قانوني منتقل كرده است و دادگاه بدون استعلام و توجه به دلايل ودفاعيات موكل راي صادر كرده است. ثانيا الزامات قانوني و شرعي تمكين شامل مسكن و وسايل مورد نياز از ابتداي طرح دعوي تمكين از طرف زوج تهيه نشده و هنوز نيز فراهم نمي باشد و دادگاه بدون توجه به اين موضوعات راي صادر كرده كه شديدا مورد اعتراض موكل است و در خواست تجديدنظرخواهي و نقض دادنامه و رد دعوي تمكن با توجه به اين دلايل از محضر عااي مي شود. رضا زيرك با ش وكيل خانم ليلا ... سپاس
  • توسط : رضا زیرک باش
  •  02 مرداد 1402


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله