اقرارنامه
18
دی

نمونه اقرار نامه

با یاد خدا

با سلام خدمت دوستان عزیز

برخی موارد امکان انتقال رسمی یا قطعی در دفتر اسناد رسمی به دلایلی ممکن نمی باشد لذا می توان با تنظیم اقرار نامه ای که حتما باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود از بسیاری از مشکلات دعوای الزام به انتقال سند یا اعتراض سایر وراث جلوگیری نمود.

در زیر یک نمونه اقرار نامه که به درخواست مراجع در دفتر وکالت تنظیم شده تقدیم می شود بدیهی است برای تنظیم اقرار نامه مقتضی در هر موردی بسته به نیاز هایی یا اتفاقاتی که محتمل است  بایستی جداگانه آن موضوع بررسی و سند مخصوص تهیه شود.

( اقرارنامه )

پس از حمد ثنای خداوند متعال و درود و رحمت بر پیامبر عظیم شان با استعانت از خداوند متعال در مورخ حاضر گردید خانم ... فرزند حسین.. کدملی به ادرس... در خصوص یک واحد آپارتمان به آدرس  : ...که در مورخ... طی سند رسمی قطعی به خانم .... کدملی ... فرزند ... واگذار گردید ، اقرار می نمایم که واحد مذکور را درکمال صحت و سلامت و آزادی و اراده و اختیار و با رضایت کامل به دخترم به مشخصات فوق ( خانم ...) واگذار نموده ام و حق هر گونه اعتراض و طرح دعوی را از خود و قائم مقام قانونی خود اعم از قهری و غیره ازجمله وراث  به هر نحو و به هر وسیله در هر زمان از خود سلب می نمایم و خودم و هیچ کسی حق ندارد به هر عنوانی متعرض مالکیت ایشان گردد ویا مالکیت ایشان را مورد تعرض قرار دهد. و کلیه خیارات قانونی را از جمله خیار غبن و ضرر فاحش و افحش را از خود سلب و ساقط می نمایم و از خداوند متعال برای ایشان طلب خیر و برکت می نمایم. 

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  18 دی 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله