کارشناسی,وکیل,نظر کارشناسی,لایحه,اظهارنظر
07
دی

لایحه اظهارنظر در مورد نظریه کارشناسی

بسمه تعالی (موضوع : لایحه اظهارنظر در مورد نظریه کارشناسی)

حضور محترم بازپرس شهرستان اصفهان با عرض سلام و ادب در خصوص پرونده. ... و ابلاغیه شماره- با موضوع ملاحظه نظر کارشناس اینجانب ... مخاطب ابلاغیه مراتب ذیل را به استحضار می رساند: بدوا لازم به ذکر است ؛

  1. آقای ... یکبار در همین شعبه تحت کلاسه ..... از موکل اینجانب...بابت سفته های موضوع این پرونده شکایت خیانت در امانت نموده اند که در نهایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده شده است که اوراق آن به پیوست پرونده می باشد.( به پیوست نیز مجددا تقدیم می شود) و اکنون ادعا نموده اند که سفته های که حسب شکایت و ادعای خود شاکی نزد موکل اینجانب امانت بوده است جعلی می باشد !!! یعنی یکبار ایشان به طور ضمنی اقرار نموند که سفته ها را امضا شده نزد موکل اینجانب امانت گذاشته اند! و چون در آنجا موفق نشدند به راحتی ادعایشان را تغییر دادند و شکایت واهی دیگری مطرح نمودند مبنی براین که اصلا امضا امضای من نیست و جعل شده !!! به طور قطع هر دوشکایت ایشان واهی و بی اساس است.
  2. 2. همچنین ایشان اوراق دیگری از جمله نظریه کارشناسی آقای و ... و... را در این پرونده قراردادند که مربوط به پرونده ای دیگریست که در همین شعبه با عنوان جعل و استفاده از سند مجعول رسید عادی مطرح نمودند و آن پرونده نیز در نهایت منتهی به رای برائت موکل اینجانب در دادگاه کیفری 2 و تجدیدنظر استان شده است.( به پیوست تقدیم می گردد) که به نظر می رسد شاکی قصد دارد برای موکل به این نحو درد سر، اذیت و آزار و آبروریزی و اتلاف وقت ایجاد نماید که متاسفانه تا حدی موفق شده است!
  3. 3. ضمنا اوراق دیگری به عنوان دلایل در این پرونده قرار دارد که هیچ ارزش اثباتی ندارد از جمله؛ اظهارنامه ارسالی ایشان به موکل اینجانب که در آن به صراحت اعلام نمودند که هیچ سفته ای نزدش نمی باشد و همچنین صورتجلسه اظهاراتشان در این بازپرسی که به صراحت اعلام شد سفته ای نزدموکل نمی باشد.
  4. 4. شهادت شهود شاکی نیز مربوط به پرونده خیانت در امانت می باشد که مختومه شده است و استفاده در این پرونده علی رغم اینکه این شهادت ها قطعی و یقینی نیست و به شماره های هیچیک ازسفته ها اشاره نشده نارواست.
  5. 5. شاکی در اظهاراتش در مورخ 24.6.98 سطر 4 (به پیوست ) بیان نموده است که ؛ سفته را احتمالا او (یعنی موکل اینجانب) این دوسفته را در اختیار آقای .... گذاشته است که به کار بردن واژه احتمالا خود حاکی از ظنی و واهی بودن دعوا و شکایت علیه موکل اینجانب است.
  6. 6. در خصوص ادعای جعل نیز در این پرونده ، متهم پرونده آقای ... به صراحت اعلام نموده اند که سفته ها نزد ایشان بوده است و استکتاب از ایشان شده است و موکل اینجانب در هیچیک از مراحل این پرونده حضور نداشته ام و در این نظریه کارشناسی نیز نه ذکری از ایشان شده و نه علیه شان است که بخواهند در آن اظهار نظر نمایند لیکن به ناچار به جهت صدور ابلاغیه بازپرسی محترم مبنی بر اخطار معرفی وکیل و عدم حضور جلب است دفاعیات تقدیم می شود.
  7. توضیحات و دفاعیات در خصوص اصل شکایت با موضوعات 1.جعل 2. استفاده از سند مجعول 3. تحصیل مال از طریق نامشروع 3. سوء استفاده و تقلب 4. تبانی و نظریه کارشناسی جناب سرهنگ ....: ضمن درخواست توجه به مطالب معروض فوق مراتب ذیل نیز در پرونده امر مشهود است ؛ اظهارات کذب شاکی آقای .... : ایشان در شکواییه خود اعلام نمودند که امضای ذیل هر دو سفته جعلی است لیکن بر اساس نظریه کارشناسی اقای قطعا امضای ذیل سفته شماره منتسب به شاکی می باشد و امضای دوم نیز مشخص نیست از جانب خود ایشان مخدوش درج شده یا شخص دیگری و صرفا عدم تطابق آن اعلام شده است بنابراین ادعای ایشان کذب است. ایشان مجددا در لایحه خود در مورخ بدون هیچگونه دلیلی موکل اینجانب را متهم به تبانی با آقای نمودند که در این خصوص نیز به زودی اعاده حیثیت خواهد شد. بقیه شکایات مطروحه نیز با توجه به فقدان دلایل و نظر کارشناسی فعلی منتسب به موکل اینجانب نمی باشد و واهی است.
  8. لذا با توجه به مراتب مذکور و مستندات ارائه شده تقاضا می شود با توجه به واهی و ایذائی بودن اتهامات متعدد وارده به موکل و فقدان هرگونه دلایل اثباتی و عدم انتساب جرم به ایشان ، موکل را از حضور در این بازپرسی معاف فرموده یا مطابق ماده 215 قانون آیین دارسی کیفری هزینه های حضور ایشان دربازپرسی اعم از ایاب و ذهاب و هزینه های ترک کار را محاسبه و از شاکی اخذ یا از محل مذکور در قانون تامین بفرمایید. باسپاس
  • توسط : رضا زیرک باش
  •  07 دی 1398


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله