رسید عادی
06
بهمن

آیا مطالبه دیون با رسید عادی ممکن است؟

آیا مطالبه دیون با رسید عادی ممکن است؟

به موجب قوانین جاری مطالبه کننده دیون با رسید عادی می تواند به وسیله ارسال اظهارنامه پرداخت آن را از بدهکار و مدیون بخواهد و اگر مدیون ظرف ده روز اقدام به پرداخت دین خود ننماید یا بدون جهت اقدام به انکار دین نماید به تقاضای بستانکار دادگاه حکم به الزام بدهکار به پرداخت دین را صادرمی نماید واین حکم در صورت عدم اعتراض مدیون ، قابل اجرا می باشد.

این شیوه است که در قانون پیش بینی شده و عملا هم محاکم دعوی با موضوع رسید عادی را می پذیرند.

در صورتیکه رسید عادی به تایید شهود رسید باشد یا نزد شهود تنظیم شده باشد بستانکار می تواند ضمن دادخواست خود به شهادت شهود نیز استناد کنند ودر صورتیکه شهادت شهود نصاب کافی را نداشته باشد طبق قانون دعوی مالی با شهادت یک مرد و یا دو زن و سوگند بستانکار قابل پذیرش است. پیروز باشید

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  06 بهمن 1398


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله