حسن انجام کار,خیانت در امانت,کارفرما,چک,سفته,پرداخت خسارت,دریافت خسارت
13
خرداد

اظهار نامه خیانت در امانت چک یا سفته بابت حسن انجام کار

نمونه اظهارنامه چک یا سفته بابت حسن انجام کار

آقای ... جنابعالی در موقع استخدام موکل آقای ... یک فقره چک به شماره مورخ بانک به عنوان ضمانت حسن انجام کار اخذ نموده اید و پس ازآن که برای موکل حادثه ناشی از کار پیش آمد از پرداخت خسارت و حقوق ایشان امتناع کرده و ایشان را اخراج نمودید. اکنون طبق این برگ اخطار می شود با توجه به اینکه چک موصوف صرفا جهت حسن انجام کار بوده و با توجه به اخراج بی دلیل واجباری موکل  ،ایشان دیگرهیچ رابطه کاری با شما ندارد در صورتیکه ظرف 10 روز چک موصوف را مسترد نکنید و آنرا تصاحب ، استفاده ، تلف یا مفقود نمایید ، طبق مواد 673 و674 قانون مجازات خیانت در امانت است و از طریق قانونی شکایت خواهد شد.

پیروز باشید

 

 

 

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  13 خرداد 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله