اظهارنامه
02
مرداد

اظهارنامه پیش فروش

با سلام

جناب آقاي محمد ... به تجويز ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني، مراتب ذيل ، رسما و قانونا ، به شما ابلاغ مي گردد:

مطلع هستيد به موجب مبايعه نامه شماره 99/17262 مورخ 1400/04/06 جنابعالي يك واحد آپارتمان به صورت پيش فروش(تكميل نشده) و به موكل اينجانب خانم ... فروخته ايد و موكل طبق قرارداد تمامي ثمن معامله را به شما پرداخته اما متاسفانه تخلفات ذيل را داشته ايد؛

  1. برخلاف و بدون رعايت قانون پيش فروش مصوب سال 1389 و آيين نامه اجرايي آن اقدام به فروش آپارتمان ساخته وتكميل نشده به موكل اينجانب نموده ايد.
  2. 2. با فريبكاري و همدستي بنگاه دار آقاي ... چك امانت شماره 956521/9938_12 مبلغ 275 ميليون تومان بدون تاريخ كه بابت انتقال سند در دفترخانه بوده را بدون رضايت موكل اينجانب اخذ و وصول كرديد.
  3. 3. در تاريخ حضور در دفترخانه مندرج در مبايعه نامه 1401/04/06 در دفترخانه 336 اصفهان جهت انتقال سند واحد مرقومه بدون هيچ دليل حاضر نشده ايد.
  4. 4.با توجه به‌ كسري متراژ حدود مبلغ 100 ميليون تومان به طور نامشروع تصاحب نموده ايد و حاضر به استرداد آن نيستيد.
  5. 5. با وجود اينكه حتي بيش تر از ثمن معامله را دريافت نموده ايد! اما متاسفانه تاكنون به تعهد خود مبني بر اخذ مفاصا حسابهاي مالياتي و اخذ پايان كار شهرداري و اخذ صورتمجلس تفكيكي جهت حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي عمل ننموده ايد.                                                                                    لذا به موجب اين اظهارنامه به شما اخطار مي گرددد ظرف مهلت 10 روز دردفترخانه 336 اصفهان واقع در ميدان زرينكوب جهت استرداد 100 ميليون تومان وجه دريافتي و تنظيم سند رسمي هماهنگ و حاضر شويد در غير اينصورت عليه شما ، شريك شما كه ذيل مبايعه نامه را امضا كرده و بنگاه دار كه چك نزد وي امانت بوده از طريق دادگاه شكايت مي شود و علاوه بر آن اعلام مي نماييم شما مسئول ضرر و زيان تاخير ، وجه التزام قرادادي در انجام تعهد و هزينه هاي دادرسي از تاريخ تخلف و الزامات قانوني ديگر خواهيد بود. رضا زيرك باش وكيل پايه يك دادگستري ( شماره تماس وكيل 09132666928)
  • توسط : رضا زیرک باش
  •  02 مرداد 1402


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله