احکام حقوقی,حکم قضایی
16
مرداد

اجرای احکام حقوقی چگونه است ؟

آراء محاکم حقوقی پس از طی مراحل رسیدگی و قطعیت آن مستعد اجرا می باشند.
جهت اجرای احکام حقوقی اشخاص می توانند درخواست اجرای حکم خود را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم و پس از اخذ دستور و ابلاغ به محکوم علیه یا همان شخصی که محکوم شده پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به وی آنرا اجرا کنند. به این منظور یک نسخه از اجراییه تحویل محکوم له یا شخصی که رای به نفع او صادر شده می شود.


سپس محکوم له اقدام به مراجعه به واحد ارجاع احکام حقوقی می‌نماید و واحد اجرای احکام حقوقی کلاسه پرونده اجرایی تعیین می‌کند.


پس از تعیین کلاسه پرونده اشخاص می توانند با مراجعه به سایت دادگستری اقدام به اخذ نوبت اجرای احکام نمایند یا از طریق حضوری (بعضی از شعب ) نوبت اخذ نمایند.


در هنگام مراجعه به اجرای احکام حقوقی اشخاص میتوانم درخواست خود را مبنی بر توقیف اموال یا جلب محکوم علیه و ممنوع الخروجی را به واحد اجرای احکام بدهند.

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  16 مرداد 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله