وکالتنامه,وکالتنامه چیست,انواع وکالتنامه,وکالت نامه,فرم وکالتنامه,وکالتنامه بلا عزل,نمونه وکالتنامه,محضر,نوشتن وکالتنامه,نمونه وکالتنامه وکیل
21
اسفند

وکالتنامه چیست - انواع وکالت نامه و نمونه های وکالتنامه

  1. وکالتنامه چیست
  2. وکالتنامه چگونه باید نوشته شود ؟
  3. انواع وکالت نامه
  4. نکات لازم در تنظیم وکالتنامه
  5. وکالتنامه بلا عزل چیست ؟ وکالتنامه بلا عزل چگونه باطل می‌شود ؟
  6. وکالت تام‌الاختیار چیست ؟
  7. نمونه وکالتنامه اداری
  8. نمونه وکالتنامه تام‌الاختیار
  9. نمونه وکالت نامه فروش ملک

 

وکالتنامه چیست

وکیل به کسی می گویند که از طرف یک شخص دیگر اعم از حقیقی   یا حقوقی ، ملزم به انجام کارهای موکل (شخص حقیقی یا حقوقی) می شود. ولیکن وکیل دادگستری وظایفی فراتر از وکیل عادی را دارد که این وظایف در قوانین مختلف و اختصاصی پیشبینی شده .

دردنیای کنونی وکالت یک حرفه و فن تخصصی است و حتی بعضی در مورد آن تعبیر هنر دفاع را به کار برده اند.

وکالتنامه به قرارداد عقد شده بین وکیل و موکل گفته می شود که وکیل و موکل را دارای حقوق و وظیفه نسبت به یکدیگر می کند.

قرارداد وکالت امروزه در بسیاری از کارها از جمله ، امور بانکی ، خرید ملک و ... نوشته میشود و کاربرد بسیاری دارد.

 بنابراین شخص می تواند انجام امور خود را به شخصی که به نیابت از او اجازه یافته واگذار کند.

 وکالتنامه‌های نوشته شده و عقد شده بین وکیل و موکل ، مشمول مواد قانون مدنی قانون وکالت و قوانین متعدد دیگر می‌شوند. 

 

وکالتنامه چگونه باید نوشته شود ؟

 موکل بایستی خود سمت قانونی در موضوع وکالت داشته باشد و حقوق و وظایفش مشخص باشد.

در قرارداد وکالت نوشته شده ، وکیل و موکل حق دارند هر وقت که بخواهند قرارداد را بر هم بزنند و وکالت عقدی جایز است و هرموقع که طرفین اراده کنند قایل فسخ است.

بدین صورت که وکیل می‌تواند از وکالت خود استعفا دهد و موکل نیز می‌تواند وکیل انتخاب شده در قرارداد وکالت را عزل کند.

طبق ماده 657 قانون مدنی ، همچنین تحقق وکالت نیز نیازمند اعلام قبول وکیل است.

 دقت شود آنچه مورد نظر موكل است به طور صريح درج گردد و موضوع وکالتنامه و حدود اختیارات وکیل و موکل کاملا مشخص باشد.

فقط باید به این نکته مهم توجه کرد که ، همه موارد مورد نظر موکل ، به صورت واضح و صریح نوشته شود و از توضیحات کلی اجتناب گردد.

 

 

تنظیم وکالتنامه,وکالتنامه

 

انواع وکالتنامه

به صورت جامع ، دو دسته وکالتنامه داریم:

 1. وکالت مقید
 2. وکالت مطلق

وکالت مقید

در این نوع وکالت ، شخص وکیل فقط اجازه به انجام کار یا امور مشخصی دارد.

 

وکالت مطلق

بدین معنی که وکیل به موکل خود اجازه می دهد که تمام امور بانکی یا اداری یا ... خود را انجام دهد و نیازی به اجازه ثانویه موکل ندارد.

 

نکات لازم در تنظیم وکالتنامه

 •  در وکالتنامه ،دادگاه یا همه ادارات و ارگان هایی که وکیل اجازه امور را دارد به طور صریح مشخص باشد.
 • حدود اختیارات وکیل و موکل بیان شود.

به طور مثال ، برخی ازاختیارات وکیل به صورت زیر می باشد :

 • حق مراجعه به دادگاه
 • مطالبه خسارات دادرسی
 • تجدیدنظرخواهی و...

همچنین برخی از تعهدات موکل به صورت زیر می باشد :

 • پرداخت اجرت و هزینه وکالت
 • انجام اموری که وکیل به او واگذار کرده است و خارج از حدود اختیار وکیل است

 

 وکالتنامه بلا عزل چیست و چگونه باطل می شود ؟

 در وکالت هایی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود موکل این اجازه را دارد که وکیل خود را در هر زمان عزل کند مگر اینکه شرط عدم عزل وکیل ، در قرارداد ذکر شود.برای عزل وکیل ، حضور موکل و وکیل در دفترخانه اسناد رسمی الزامی است.به این نوع وکالت ، وکالت بلا عزل گفته میشود.

 

وکالت تام‌ الاختیار چیست ؟

 منظور از وکالت تام الاختیار این است که وکیل برای هر یک امور مشخص شده نیاز به اجازه موکل خود ندارد. و حدود اختیارات به صورت مطلق و کامل به وکیل واگذار شده.

 

انواع وکالتنامه

 

نمونه وکالت نامه اداری

 

وكالت اداري

 

موکل :                     فرزند                    بشناسنامه شماره                صادره از                متولد 13 شمسی ساکن           

وکیل :           فرزند            بشناسنامه شماره               صادره از                متولد 13 شمسی ساکن

مورد وکالت : 1- انجام کلیه امور اداری از جمله  در خصوص املاک و مستغلات ملکی و موروثی موکل  اعم از زمین و ساختمان و غیره باحق مراجعه به کلیه  ادارات از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد ، ثبت احوال ، نهادهای انقلابی و موسساتدولتی و غیر دولتی و هر مرجعی که برای انجام امور این وکالت ضروری باشد به منظور تقاضا و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم در خصوص موارد فوق الذکر باحق پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، شرکت در کمیسیونهای مربوطه و قبول و رد آراء صادره .

2-قبول صلح از طرف موکل نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ، مشاعا یا مفروزا تحت هر شرایط  که وکیل  صلاح بداند  مجانا یا معوض  از هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص وکیل بهر میزان و هر مبلغ با حق تحویل گرفتن و پرداخت  مال الصلح و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد ودفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که لازم باشد .

3-افتتاح هرگونه حساب مشترک با شخص وکیل با دو امضاء که با هر امضا به تنهایی قابل برداشت باشد در هریک  از بانکها و موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی وهر  نوع حساب اعم از سپرده کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرض الحسنه و جاری و غیره حتی حسابهایی که شخص وکیل قبلاً به تنهایی برای خود بازنموده است می تواند موکل را در آنها سهیم و مشترک نماید با حق  انجام کلیه تشریفات بانکی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد در دفاتر مربوطه در خصوص تمامی موارد مذکور در این وکالت  .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام  امور وکالت با حق توکیل بغیر  ولوکرارا و با حق  عزل وکلای انتخابی دارای  اختیارات  لازمه می باشد بطوری که در موارد فوق به هیچ وجه نیاز به حضور و امضا مجدد موکل نباشد .نمونه وکالتنامه تام اختیار

وكالت فروش قطعي خودرو

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی .................. ساکن ...................................... .................................. ....................

 وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ................. ساکن .............................. ................................... .............................

 مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، ادارات راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی ومؤسسات راه گشا و مراکز تعویض پلاک خودرو و شهرداری و امور اقتصادی و دارایی و شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی و شرکت پست و کلیه مراجع قضایی و انتظامی تالی و عالی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و عنداللزوم شرکت های سازنده و تولید کننده خودرو جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات مورد نیاز و اتخاذ هر نوع تصمیم به جای موکل و درج آگهی در روزنامه ها و جراید و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و بیمه نمودن و انعقاد هر نوع قرارداد در این خصوص به هر نحو و شرط و اخذ خسارات بیمه ای نقداً یا به صورت دریافت چک و عنداللزوم اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک اعم از سند ، دفترچه ، برگ اعلام وضعیت ، کارت و غیره تحت هر اسم و عنوان و اعم از اصل و المثنی ، رونوشت و تصویر مصدق و همچنین کارت سوخت خودرو و عنداللزوم فک پلاک و تعویض آن و اخذ پلاک ملی و کشوری بنام وکیل یا هر شخص و فردی که وکیل صلاح بداند و تکمیل و امضاء فرم ها و اوراق و مدارک و اسناد مربوطه و انجام کلیه مکاتبات و مراحل اداری و قانونی مورد نیاز من البدو الی الختم تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله تا حصول نتیجه راجع به خودرو / اتومبیل و همچنین در صورت هر گونه منع و ردع قانونی اقدام د رخصوص فروش وانتقال قطعی تمامی ششدانگ یکدستگاه خودرو / اتومبیل ...................... مدل ................. به شماره موتور .................... و شاسی ............ به شماره نیروی انتظامی فعلی و موجوده ..................... و هر شماره و مشخصه و پلاک آتی الموجوده ی تعیین شده توسط راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی « بداهتاً در صورت تعویض پلاک و اخذ پلاک ملی و کشوری که در این صورت خود وکیل آنها را تعرفه و اعلام می کند » ملکی موکل طبق سند / پروانه سبز گمرک ................. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آن به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب با حق اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مبیع و اخذ و قبض ثمن و سپردن هر گونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه وامضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه بهنحوی که نیازی  به حضور و امضای مجدد و ثانوی موکل مرقوم درهیچ یک از مراحل انجام مورد وکالت نباشد . ضمناض موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت چهل سال از خود سلب و ساقط نمود و مالیات نقل و انتقال طی فیش ............... واریز شد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی

 

نمونه وکالت نامه فروش ملک

مورد وكالت: مراجعه به شهرداري و دارائي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و زمين شهري و جهاد كشاورزي و مابع طبيعي و جنگلباني و فرمانداري و بخشداري و دهداري و دواير تابعه آنها و هر مرجع ذيصلاح ديگر اعم از دولتي و غير دلتي كه جهت انجام امور اين وكالتنامه لازم باشد به منظور تقاضاي دصور هرگونه گواهي و مفاصا حساب و مدارك لازم نسبت به ................................................ حسب‌الاظهارات واقع در ......................................................................... و تهيه و تقديم مدارك مورد نياز و پرداخت كليه حقوق دولتي و عوارض شهرداري و مالياتي و انجام كليه تشريفات اداري و دادن رسيد و سپردن هرگونه تعهد و گواهي امضا و نيز با حق تقاضاي صدور گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان نسبت به پلاك مرقوم و انجام تشريفات مربوط و تقاضا و اخذ پروانه ساختمان و معرفی مهندس ناظر و محاسب و غيره و خريد تراكم يا مازاد تراكم و تخريب و احداث بنا و در صورت لزوم حضور در كميسيونهاي مربوطه در شهرداري و دارائي و قبول آراء صادره و يا اعتراض به آنها و پرداخت جرائم تعيين شده احتمالي و اخذ گواهيهاي صادره با حق تمديد و تجديد گواهي هاي مرقوم از مراجع ذيربط و مراجعه به سازمانهاي آب و برق و گاز و تلفن و تقاضاي تغيير انشعاب پرداخت وام و وديعه‌هاي مربوطه و مضاء ذيل كليه اوراق و اسناد و دفاتر و پس از رفع كليه موانع قانوني با حق انتقال ششدانگ پلاك ثبتي فوق‌الذكر به بيع قطعي و رهني و صلح و معاوضه و مبادله و تقسيم و تفكيك و افراز و اجاره استجيار و غيره مشاعاً يا مغروزاً با كليه ملحقات و منضمات آب و برق و گاز موجوده و منصوبه به هركس و يا هر شخص حقيقي يا حقوقي حتي به شخص خود و به هر مبلغ و به هر نحو و تكريب و كيفيت كه وكيل صلاح و مقتضي بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه و امضاء ذيل كليه اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط كافه خيارات و ضمان درك شرعي و تحويل دادن مورد معامله و سپردن و قبول تعهد و در صورت لزوم به رهن و وثيقه قرار دادن مورد معامله در قبال باقيمانده بها معاملات قطعي به هر مبلغ و بهر مدت كه باشد و دريافت باقيمانده بها و فك رهن و آزاد نمودن مورد معامله و مراجعه به اداره ثبت مربوطه و تقاضاي صدور سند مالكيت يا المثني بنام و براي انجام تشريفات لازمه و پرداخت حقوق دولتي و اخذ سند مالكيت صادر و دادن رسيد و همچنين با حق اقامه و طرح هرگونه دعوي نسبت به پلاك فوق‌الذكر عليه هر شخص حقيقي يا حقوقي و تهيه و تقديم هرگونه دادخواست تحت هر اسم و عنوان به دادگاههاي مربوطه و جوابگوئي به دعاوي مدعيان و جلب ثالث و جوابگويي به دعوي ثاث و دفاع متقابل و ادعاي جعل نسبت به اسناد طرف و تعيين جاعل و ارجاع امر به داوري و انتخاب دارو و تعيين كار شناس و مصدق و ارزياب و مطالبه و دريافت خسارات و دفاع از حقوق موكل در كليه مراحل و مراجع صالحه از نخستين تا فرجام و انجام تشريفات محاكماتي به نحوي كه منجر به ختم موضوع و صدور احكام قطعي و نهائي و اجراي مفاد حكم و وصول مدعي به و يا محكوم به شده و يا به صلح و سازش خاتمه يابد و تعيين مال الصلح و قبول يا رد آن و تنظيم و امضاء هرگونه صلحنامه و ترك دعوي و تقاضاي صدور برگ لازم‌الاجرا در هر موردي كه وكيل صلاح بداند و تقاضاي توقيف اشخاص يا اموال آنان در قبال طلب و حقوق موكل نسبت به پلاك ثبتي فوق‌الذكر.

حدود اختيارات:

مرقوم در انجام مورد وكالت با حق توكيل به غير كلاً يا جزاً و يا حق عزل وكلاي انتخباي داراي كليه اختيارات تامه و لازمه قانوني از جانب موكل مي‌باشد و هرگونه اقدام و امضاء و عمل ، تفويض و حق عزل يا ضم امين يا وكيل ديگر را تا خاتمه امر وكالت از خود سلب و ساقط و مبلغ .................. ريال بابت تنظيم سند توسط .................. و طي فيش شماره ................ به بانك ملي ايران شعبه ................... واريز و قبض رسيد شماره ................. صادر و تسليم گرديد.

 

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی                                                                                                                  محل امضاء

 

پایان.

 • توسط : رضا زیرک باش
 •  21 اسفند 1396


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله