نمونه اظهارنامه,اظهارنامه
09
اسفند

نمونه اظهارنامه

سمه تعالی
با سلام
مراتب ذیل به تجویز ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی رسما ابلاغ میگردد:
طبق اظهارات یکی ازشهود ، آقای/خانم----------- 5 فقره چک به شماره های ---------- الی------- و ---------  الی--------- موسسه مالی و اعتباری ------------- را نزد ایشان امضا می نمایند که پس از مراجعه موکل آقای/خانم ی -------------------- به موسسه مذکور و برگشت چک ها ، ایشان متوجه می شوند که چک های موصوف متعلق به شخص دیگری به نام اقای/خانم ----------------------- باشد. از طرف دیگر یک فقره چک عهده بانک ---------- به شماره -------------- نیز با ضمانت اقای/خانم ----------------- وجود دارد که آن نیز نزد شاهدی دیگر امضا شده و امضای آن کاملا متفاوت است. طبق مستندات مذکور موکل مدعیست که اقدامات هردوی شما مجرمانه و قابل پیگیری تحت عناوین تحصیل مال از طریق نامشروع ، جعل واستفاده از سند مجعول و تبانی برای بردن مال غیر، است. لذا طبق این اظهار نامه اخطار می شود ظرف مهلت 10 روز جهت اخذ رضایت ایشان مراجعه فرمایید در غیر این صورت از طریق قضایی موضوع پیگیری خواهد شد.
وکیل آقای/خانم -------------------

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  09 اسفند 1397


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله