اظهارنامه چک امانی( بابت حسن انجام کار) کارگر و اظهارنامه مطالبه وجه

اظهارنامه
25
آذر

اظهارنامه چک امانی( بابت حسن انجام کار) کارگر و اظهارنامه مطالبه وجه

با سلام خدمت دوستان عزیز

در ادامه دو نمونه اظهارنامه ارسال شده تقدیم می شود که اولی برای جلو گیری از اقدام غیر قانونی از سوی کارفرما ارسال شده است و دومی جهت مطالبه پول واریزی.

با سلام مخاطب محترم اقای ....

مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب ذیل رسما اخطار می شود:

 جنابعالی در موقع استخدام موکل آقای محمود..... یک فقره چک به شماره....... مورخ .........بانک................. به عنوان ضمانت حسن انجام کار اخذ نموده اید و پس از آن که برای موکل حادثه ناشی از کار پیش آمد از پرداخت خسارت و حقوق ایشان امتناع کرده و ایشان را اخراج نمودید. اکنون طبق این برگ اخطار می شود با توجه به اینکه چک موصوف صرفا جهت حسن انجام کار بوده و با توجه به اخراج بی دلیل و اجباری موکل ، ایشان دیگرهیچ رابطه کاری با شما ندارد در صورتیکه ظرف 10 روز چک موصوف را مسترد نکنید و آنرا تصاحب ، استفاده ، تلف یا مفقود نمایید ، طبق مواد 673 و674 قانون مجازات خیانت در امانت است و از طریق قانونی شکایت خواهد شد.

 

مخاطب محترم سرکار خانم ....

با سلام و درود بر محمد مصطفی (ص ) مراتب ذیل به وکالت از آقای ع  به شما اخطار می شود:

طبق مدارک موجود در مورخ ....... مبلغ هفتصد میلیون ریال از سوی موکل به حساب شما جهت سرمایه گذاری واریز شده است که جنابعالی آن را جهت خرید ملک به اسم خود سرمایه گذاری نموده اید.

از طرفی طی این چند سال املاک افزایش قیمت زیادی داشته و به تبع سود حاصل از آن بسیار زیاد است. موکل نیز مراجعات و درخواست های استرداد مکرری از شما داشته ولی تاکنون حاضر به استرداد اصل و سود حاصل ازآن نشده اید.

لذا طبق این اظهارنامه اخطار می شود ظرف 10 روز نسبت به پرداخت اصل پول و سود حاصل از سرمایه گذاری اقدام نمایید در غیراینصورت از طرق قانونی اقدام به طرح شکایت و دعوی خواهد شد. بدیهی است در این صورت کلیه هزینه های قانونی و دادرسی از جمله ؛ هزینه دادرسی ، حق الوکاله ، هزینه کارشناسی ، خسارت تاخیر تادیه و ... به عهده جنابعالی است و اخذ خواهد شد.

رضا زیرک باش به وکالت از آقای ع

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  25 آذر 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله