استرداد جهیزیه,توقیف اموال,اظهارنامه,زوجه
06
خرداد

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

با یاد ونام خدا سلام

گاهی زوجین متاسفانه به دلایلی دیگر نمی خواهند با یکدیگر زندگی کنند و زوجه قصد دارد جهیزیه خود را از منزل شوهر خارج نماید.

بدیهی است مالکیت جهیزیه با زوجه است و هر موقع خواست می تواند آنها را از منزل شوهر خارج نماید لیکن بهتر است این استرداد با طی تشریفات قانونی باشد چون معمولا در منزل شوهر وسایل دیگری هم وجود دارد و ممکن است با مخالفت یا ممانعت شوهر امکان خارج کردن وسایل فراهم نباشد و درضمن اینکه برخی مواقع در حین استرداد جهیزیه درگیری هایی به وجود می آید وشکایت های دیگری مطرح می شود.

بنابراین توصیه می شود جهت خارج نمودن و استرداد جهیزیه زوج ابتدا مستقیما یا با وکالت وکیل دادگستری با ارسال اظهارنامه استرداد جهزیه را به طور قانونی از زوج بخواهد و در حضور شهود جهیزیه تحویل شود. در صورت عدم قبول زوج اقدام به طرح دعوی استرداد جهیزیه مستقیما یا با وکالت وکیل نماید.

جهت طرح دعوی جهیزیه نیاز است زوج صورت جهیزیه خود را که به امضای شهود رسیده است به همراه فاکتور های آن به دادخواست پیوست نماید.

چون فرایند دادرسی معمولا زمانبر است بهتر است ضمن دادخواست تقاضای توقیف اموال و سپردن آن به امین خواسته شود.

اموالی که تبدیل یا فروخته شده یا به هر دلایلی تحویل نشود ، طبق نظر کارشناس برآورد قیمت شده ومثل یا قیمت آن قابل دریافت است.

پیروز باشید.

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  06 خرداد 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله