لایحه,لایحه کلاهبرداری,انتقال مال غیر
30
آذر

لایحه کلاهبرداری و انتقال سند مال غیر

با یاد و نام خدا و با سلام و صلوات بر محمد مصطفی و خاندان پاکش

در خصوص شکایت مطروحه در پرونده کلاسه 980064 دادیاری شعبه ...اصفهان با توجه به جلسه مواجهه حضوری مورخ ... و نظر به اینکه اجازه مطالعه پرونده بعد از جلسه صادر شد و اینجانب از اظهارات مشتکی عنه و استعلام مطلع نبودم ، مواردی در پرونده رویت شد که در دفاع از حقوق شاکی پرونده آقای ... قابل توجه است ؛

مستندات شکایت موکل با موضوع کلاهبرداری با معرفی مال دیگری در ثبت اسناد و انتقال و فروش مال غیر بدین شرح می باشد؛

الف) اخذ سند رسمی 6 دانگ عرصه و اعیان از سوی مشتکی عنه آقای م

ب) قولنامه خرید مغازه آقای ع با امضا شهود

ج) شهادت شهود متعدد از جمله مستاجر مشتکی عنه ، مبنی بر تصرف و مالکیت بلامعارض آقای از سال 80 تاکنون و اقاریر مشتکی عنه در این خصوص

د) اظهارنامه اخطار به مشتکی عنه مبنی بر موارد مجرمانه ایشان

ج) و اما سند مکتوب مورخ 20 /10/96 مبنی بر قبول حق شاکی بر این مغازه و خرید آن از آقای الف و عدم معارضه و اینکه هیچ حق وحقوقی مشتکی عنه بر آن ندارد که به امضای دوطرف و شهود رسیده است و هیچ خدشه ای تاکنون بر آن وارد نشده است.

2. اکنون با وجود استعلام صورتگرفته از اداره ثبت دلایل متقن دیگری به شرح ذیل مبنی بر وقوع جرم مشهود است؛

الف) برخلاف اظهارات مشتکی عنه موکل صرفا تصرفات ایشان را شهادت داده است و در هیچ کدام از اوراق استعلام شده موکل مغازه خود را جز ملک مشتکی عنه ندانسته است. البته مشخص است که استشهادیه به طرز عجیب و مبهم و بد خط و کلی تنظیم شده است.(صفحه 43 پرونده برگ شماری با خودکار مشکی)

ب) در صفحه 48 پرونده موضوع بسیارعجیبی وجود دارد ، کارشناس ثبتی حد ملک به خیابان را 12 و نیم متر درب و دیوار ذکر کرده است! یعنی مغازه ای وجود ندارد یا رویت نشده و دیواری رویت شده! چطور ممکن است کارشناس 3 دهنه مغازه از جمله مغازه موکل را در بازدید ندیده باشد!؟ با وجود اوراق دیگر استعلام که در همگی مغازه قید شده از جمله ص 21 ارزش اعیانی تجاری ، برگ 51 مسکونی و تجاری متصل به هم ، ص 44 پرونده خط 23 و بعد نیز در رای هیات ماده 147 ثبت نیز مغازه ها دیده نشده و براساس همین نظرکارشناس بر روی کل ملک مغازه ها ، مسکونی و غیر ه سند 6 دانگ عرصه و عیانی صادر شده! این مساعدت و تصحیل کارشناس ثبتی با مشتکی عنه قابل اقماض نیست  و قابل پیگرد قانونی است چرا که بر اساس همین بازدید سندی حاوی مغازه موکل ناروا اخذ شده و مشتکی عنه نیز نهایت سو استفاده را از آن نموده و برای کسی وثیقه گذاشته است

ج) موکل به دفعات درثبت اعلام مالکیت کرده و به محض اطلاع به رییس ثبت شکایت که اظهارات نا موجه کارشناس در همین اوراق استعلام وجود دارد و به همین اکتفا شده است.

3- اقاریر صریح متهم آقای م مبنی بر قبول مالکیت در اظهارتشان و اظهارات متناقض ایشان نیز در پرونده مشهود و از نظر مخفی نیست ضمن اینکه ایشان در اظهاراتشان تقاضای مبلغ 30 میلیون تومان از موکل بابت برگرداندن سند نمودند که تحت عنوان اخاذی قابل پیگرد است وتقاضای رسیدگی می شود.

4- همه ادعاهای مشتکی عنه بی اساس و کذب می باشد و هیچ مستند برای آن ارائه نشده ونمی شود. ایشان قصد دارند با طرح طلب مبالغ پولی موضوع را طور دیگری جلوه دهند. همین بس که حسب قولشان مغازه ای که از آقای الف خریدند را حاضرنه به 30 میلیون به موکل بفروشند مغازه ای که حدود 300 میلیون ارزش دارد. این بحث انحرافی است.

5- همانطور که مشتکی عنه در جلسه گفتند شاهد ایشان آقای الف وهیچ کس دیگرهیچ موقع اظهاراتش را تایید نمی کند. اکنون با توجه به دلایل متعدد و روشن موجود در پرونده از جمله عملکرد ناروای کارشناس ثبت خواهش و تقاضای موکل و شاکی پرونده رسیدگی عاجل ، قاطع و صدور قرار تامینی مقتضی در این موضوع است چرا سند مغازه موکل ناروا از سوی مشتکی عنه اخذ شده و در این 2 سال که شکایت نشده نیز وی سعی در خریدن فرصت و زمان برای فرار از زیر بار این عملش داشته است و ممکن است در آتیه نیز مشتکی عنه در دسترس موکل و دادگاه نباشد.

باسپاس

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  30 آذر 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی