لایحه دفاعیه,لایحه,شکوائیه,حقوقی
03
بهمن

لایحه دفاعیه چیست؟یک نمونه لایحه دفاعیه

                                    

لایحه به نوشتارهایی گفته می‌شود که از سوی اصحاب دعوا - چه دعاوی حقوقی و چه دعاوی کیفری - به مقام قضایی تقدیم می شود. البته، در عرف رایج، چنانچه این نوشتار توسط وکیل نوشته باشد عنوان لایحه به آن صدق می‌کند.
واژه لایحه دفاعیه فصل تمییز لایحه حقوقی و لایحه تسلیمی دولت به مجلس است. زیرا، اصولاً وکیل در مقام دفاع از موکل خود آن لایحه را نگاشته است. لایحه عصاره مواد قانونی بر گرفته از مستندات قانونی ، تجربی و نظری وکیل در قالب لغات و اصطلاحات حقوقی و در مقام دفاع از موکل است. او تمام داشته‌های خود را در این چند سطر بیان می‌کند تا سبب اقناع وجدان دادگاه را در پی داشته باشد.
لایحه دفاعیه تکمیل‌کننده عرض‌حال یا دادخواست است. لوایح فارغ از تکمیل و تفسیر دادخواست یا شکوائیه گاهی بیانگر درخواست از مرجع قضایی است. گاهی عدم تخصص در تنظیم لوایح و استفاده از واژگان تخصصی سبب می‌شود که نتیجه پرونده در عین حقانیت نتیجه عکس دهد.
 

                                                              بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی اصفهان پرونده کلاسه ...

با سلام و ادب

درخصوص وقت رسیدگی 97.8.8 ساعت 11:30 و دادخواست تقدیمی علیه موکل با موضوع مطالبه خسارت به جهت پلمپ ساختمان از سوی شهرداری ، ضمن قبول وکالت آقای ن ن یکی از خواندگان دعوی در دفاع نسبت به ادعای خواهان ها مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:

مقدمه :

موکل در جریان احداث آپارتمان ها ی خواهان ها که در همسایگی موکل می باشند متوجه می شود که در زمستان و پاییز آفتاب منزلش به طور کامل گرفته شده است. لذا با مراجعه به شهرداری مشخص می شود خواهانها بر خلاف پروانه ساخت و بدون اجازه شهرداری و رضایت موکل یک طبقه اضافه ساخت داشته اند(8 برگ پیوست). در نهایت خواهانها با مراجعه به موکل طبق صورتجلسه مورخ 1/2/93 به شرط تحویل یک فقره چک رضایت موکل را اخذ نموده اند ، ضمن اینکه تاکنون به تعهدات خود پایبند نبوده اند و بر خلاف ادعای خواهان ها کار ساخت وساز ایشان هیچ موقع متوقف نشده است. اکنون خواهان ها با طرح دعوی واهی خسارت نه تنها خسارت و ضرر وارده به موکل را جبران ننمودند قصد دارند از موکل تقاضای خسارت کنند!!!

دفاعیات :

بدوا با توجه به نوع و وضع دعوا تقاضای توقف رسیدگی دعوا تا اعمال ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و اخذ تامین مناسب جهت تضمین خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و سایر خسارات ناشی از طرح دعوی واهی می شود.

  1. همانطور که از مدارک موجود از جمله پروانه ساخت و رای کمسیون ماده و100 رای دیوان عدالت اداری مشخص است تخلف خواهان ها محرز است و حتی در دیوان تخلفات دیگری هم مشخص شده که بایستی رسیدگی شود.
  2. طبق توافق نامه و رضایت موکل محرز است که خواهانها ایجاد خسارت نموده و بعدا اخذ رضایت از موکل نموده اند و منشاء خسارات ادعایی به خواهانها معلوم ومستند به دلیلی نیست.
  3. موکل هیچ موقع نه خواسته و نه می توانسته محل را پلمپ نماید و مانع کار خواهانها شود! و فقط طبق قانون برای رفع ضرر ایجاد شده از سوی خواهانها ، به شهرداری که ذی صلاح بوده مراجعه نموده است و شهرداری نیز بر اساس مدارک و پروانه ماخوذه اقدام نموده است.
  4. علت اعتراض موکل در دیوان بعد از اخذ رضایت نیز به جهت عدم پایبندی خواهان ها به تعهدات خود بوده که و هیچ یک از اقدامات موکل خلاف قانون نبوده بلکه حق مسلم واساسی هر شهروندی همین بوده.

5.از سوی دیگر ادعای توقف عملیات ساخت کذب است که با توجه به پیشرفت کارساختمانی در محل مشهود است.

  1. موکل غیر از حق قانونی خود هیچ ادعایی ندارد و حتی حاضر است درصورتیکه به هرنحو رفع تخلف یا ضرر انجام شود چک موصوف را مسترد نماید.

لذا با توجه به اینکه موکل صرفا شکایت خود را درمرجع ذی صلاح مطرح نموده است و هیچگاه اقدام به ایجاد مزاحمت و ممانعت ننموده است بلکه طبق پروانه ماخوذه خواهانها تخلف نموده اند با توجه به رای دیوان عدالت اداری نیز مجددا باید این موضوع و موارد تخلفات دیگر در کمسیون رسیدگی شود و از طرف دیگر هیچ توقفی درعملیات ساخت نبوده لذا هیچ خسارتی متصور نبوده واگر هم احیانا خسارتی به وجود آمده طبق قاعده اقدام این امرمنتسب به خود خواهان ها بوده و قابل مطالبه نمی باشد از حضور دادگاه محترم تقاضا می شود با توجه به مراتب عنوان شده دعوی خواهان ها پذیرفته نشود و خسارات وارده به موکل طبق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی جبران شود.

                                       باسپاس وکیل پایه یک دادگستری رضا زیرک باش

 

 

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  03 بهمن 1398


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله