اخبار و نوشته های حقوقی

15
خرداد
بسمه تعالی با یاد و نام خدا سلام متاسفانه گاهی در منزل بین زوجین درگیری های به وجود می آید که منجر به وقوع جرایم متعددی می شود. برای اثبات وقوع این جرایم اصل آزادی دلایل حاکم است و هرگونه دلیل محکم...