اخبار و نوشته های حقوقی

20
آذر
پیشنهاد تدوین مرامنامه معاضدت و اخلاق حرفه ای وکالت فرصت ها به سان ابر میگذرد سلام خوشبختانه در سالهای اخیر معاضدت دادگستری به همت روسای وقت مرکز و دادگستری جانی تازه گرفته است. مسئول جدید واحد معا...بله