کودک,کودک آزاری,خشونت,بی توجهی به کودکان
18
خرداد

کودک آزاری چیست؟

1_ تمسخر کودک 

2_ خشونت کلامی

3_ فرو کاستن خشم خود با کتک و آزار کودک 

4_ ازبین بردن اعتماد به نفس کودک 

5_ تحمیل کار و محروم کردن از حق تحصیل و تفریح

6_ تحمیل کار به کودک

7_ بی توجهی به نیازهای عاطفی کودک 

8_ بی توجهی و مراقبت نکردن از کودک

9_ تنها گذاشتن کودک بدون مراقب

10_ بی توجهی به نیازهای تحصیلی کودک

11_ بی توجهی به نیازهای پزشکی و درمانی کودک 

12_ آزار جسمی و مسخره کردن در مدرسه 

13_ نشان دادن عکس های پورنوگرافی به کودک

14_ لمس بدن کودک بدون میل او 

15_ لمس قسمت های خصوصی بدن کودک 

16_ اجبار کودک به لمس بدن شما

آثار مخرب کودک آزاری بر کودکان، هیچگاه به طور کامل برطرف نخواهد شد؛ لذا با آگاهی دادن به کودک نسبت به حقوق و حریم خصوصی وی متناسب با سن او،تقویت روحیه نه گفتن در کودک، پنهان نکردن رازهای بد توسط کودک، و این که کودک آگاه شود همیشه فرد مورد اعتمادی هست که به او کمک کند و همچنین کودک می تواند همیشه احساسات خود را بیان کند، از وقوع جرایم دهشتناک کودک آزاری پیشگیری کنیم.

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  18 خرداد 1397


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله