توافقنامه,تعهدنامه,وکالت,وکالت رسمی,ضامن,ثبتی,ضمانت اجرا
29
دی

نمونه توافق نامه تنظیم شده در دفتر وکالت

با یاد و نام خدا درمورخ 27.3.98 با استعانت از خداوند متعال اینجانب آقای ن م فرزند کدملی .............. به آدرس در کمال آزادی و اختیار وسلامت اعلام می کنم که ؛ قبول دارم آقای خ م فرزند کدملی.............. مالک و متصرف مغازه () مجاورم را از آقای ا م فرزند م م خریده است و اینجانب نسبت به این مغازه هیچگونه ادعای مالکیتی چه درعرصه و اعیان و منافع و مطلق متعلقات وابسته از جمله سند مالکیت آن در حال و آتیه ندارم و حق هرگونه اخذ وجه یا ادعا مالی یا غیر مالی و طرح شکایتی درموضوع کیفری یا حقوقی مربوط به این مغازه را از خود سلب وساقط می کنم و متعهد و ملزم هستم اولا" فورا یک وکالت تام الاختیاررسمی در موضوع تفکیک واخذ سندم به پلاک ثبتی اصلی14915 فرعی14059 مجزی شده 11 به آقای در دفتر اسناد رسمی با موضوع تفکیک و اخذ و انتقال وفک رهن و وثیقه سند تفکیکی بدهم ثانیا" فورا موانع انتقال را ازجمله فک وثیقه وسایر موانع قانونی در جهت تفکیک و انتقال را برطرف نمایم ثالثا" همزمان حداکثر ظرف مدت یک ماه از این تاریخ اقدام به ادامه مراحل اخذ سند تفکیکی مغازه مذکور و انتقال آن به آقای نمایم. در صورت تخلف ازهر کدام از این تعهدات یا عدم انتقال سند به هر دلیل در این مدت ، آقای حق دارد علاوه بر طرح دعوی حقوقی مقتضی درجهت الزام اینجانب به ایفای تعهدات مذکور و اخذ خسارات ، بر روی کل سفته های ضمانت به شماره های ....................... به مبلغ دو میلیارد ریال اقدام و وجه آن را اخذ نماید و به علاوه با نظر یک کارشناس رسمی دادگستری یا یک کارشناس یا مشاور املاک بالاترین قیمت روز مغازه را نیز از اینجانب و ضامنم آقای .............. فرزند ......... کدملی ................. به آدرس...................................................................... دفعتا و یکجا دریافت نماید. این تعهد را مطالعه کردیم و مورد قبول است و در دو نسخع تنظیم و هر دو حکم واحد دارد. امضا واثر انگشت و تاریخ امضای اقای امضای واثر انگشت تاریخ ضامن امضای شاهد1 شاهد3 امضای شاهد2 شاهد 4

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  29 دی 1398


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله