اعتراض به نظریه کارشناس
09
دی

نمونه اعتراض به نظریه کارشناس

با یاد و نام خدا

قاضی محترم شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

کلاسه پرونده ...

با سلام احتراما اینجانب رضا زیرک باش  به وکالت از آقای ع  در خصوص قرار و نظریه کارشناس صادر شده اعتراض خود را به شرح ذیل به استحضار می رسانیم:

 1. خواهان محترم پرونده آقای ح  طی دادخواست مبهمی ادعا نموده است یک واحد مسکونی اش را به فرزندش (موکل آقای ع ) سپرده است و مطالبه اجرت المثل نموده. لازم به ذکر است خواهان در دادخواست خود به هیچ دلیل قانونی استناد ننموده است.
 2. 2. موکل در جلسه رسیدگی مورخ .. اعلام نموده ؛(( محل فوق تبرعا داده شده)) و شهادت شهود در جلسه رسیدگی اخذ شده است و هر دو شاهد به صراحت اعلام نمودند که محل مجانا در اختیار موکل قرار گرفته است.
 3. 3. در پایان جلسه وکیل محترم خواهان اعلام نمودند که شهود معارض دارد و بدون انجام تشریفات قانونی و معرفی شهود ، دونفر را در جلسه رسیدگی حاضر نمودند که یکی از آنها در پاسخ به سوال اینجانب مبنی بر اینکه ؛از موضوع دعوا چطور مطلع شدید؟ اظهار داشت؛ از ((خود خواهان شنیدم)) و لاغیر که از صحبت های شهود اول خواهان واضح است که اساسا در جلسه خاستگاری و بله بران نبوده و چیزی را با گوش خودش نشنیده است. شهود دیگر نیز به تاریخی قبل از تاریخ حضور موکل سال 86 اشاره کرده که معلوم است موکل سال 88 در محل بوده و صحبت های ایشان متقن و صحیح نیست همچنین مبلغی را به عنوان اجاره ذکر نموده که با توجه به ویژگی های محل بسیار بالاتر از عرف و بازار بوده است. بنابراین شهادت دوم نیز مقرون به واقع نبوده و قاعدتا شهادت هیچکدام قانونا و شرعا پذیرفه نیست و نمی تواند معارض اظهارات صریح شهود موکل باشد.
 4. 4. متن مصرح اظهار نامه رسمی ارسالی خود خواهان نیز حاکی از تبرعی بودن موضوع است.
 5. 5. جالب توجه اینکه پس ارجاع امر به کارشناسی ، کارشناس محترم بدون دعوت از موکل و با هدایت خواهان محل دیگری را که بسیار بزرگتر بوده و امکانات بیشتر از محل واقعی دارد را به جای محل موضوع خواسته کارشناسی نموده است! فلذا چون کارشناسی بدون دعوت از موکل انجام شده ، محلی دیگری کارشناسی شده در صورتیکه محل واقعی موضوع اختلاف با این مشخصات می باشد و با محل کارشناسی شده متفاوت و بسیار نازل تراست.  متراژ حدود 35 متر بوده ، قناسی داشته به صورت الی شکل بوده حمام کولر و کانال و محل نصب کولر و کابینت سالم و موکت انشعاب مجزا و ... ندارد و فاضلاب مشکل اساسی داشته است.
 6. 6. حتی برای همین محل غیر واقعی نیز اجاره بهای بالایی تعیین شده چرا که با توجه به اینکه موکل کارگر ساده است و حقوق پایه سال 88 مبلغ 263000 تومان بوده یعنی موکل بایستی  بیشتر درآمد خود را بابت اجاره اینجا می داده ! که این منطقی نیست و به خاطر ایرادات زیادی که محل واقعی داشته مبلغ اجرت المثل آن بسیار ناچیز خواهد شد. لذا اساسا محل متنازع فیه کارشناسی نشده و جهت هر چه بیشتر شدن اجرت المثل واحد کناری که موضوع خواسته نیست و در تصرف موکل نبوده کارشناسی شده است!
 7. 7. موکل حاضر است برای اثبات ادعایش مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی سوگند خود را ضم شهود نماید.
 8. بنابراین اولا با توجه به غیر واقعی و نامعتبر بودن اظهارات شهود خواهان و عدم رعایت نصاب شهود معارض خواهان ، تقاضای رد و ابطال دعوی خواهان می شود.
 9. ثانیا در صورت عدم پذیرش مورد اول از محضر قاضی محترم دادگاه خواهشمندیم با رعایت اصول قانونی و عدل و انصاف دلایل ابرازی موکل را به شرح جلسه رسیدگی بدوی و لایحه دفاعیه اول و فعلی مجددا بررسی نمایند و رای مقتضی صادر فرمایند.
 10. ثالثا در صورت لزوم انجام کارشناسی ، محل واقعی با حضور موکل کارشناسی شود ضمن اینکه نظریه کارشناسی فعلی به هیچ وجه با واقعیت منطبق و مورد قبول نیست و به آن معترضیم.با سپاس وکیل پایه یک دادگستری رضا زیرک باش
 • توسط : رضا زیرک باش
 •  09 دی 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله