ممنوع الخروج,بدهکاران مالیاتی,کلاهبرداری,ممنوع الخروج کردن بدهی مهریه
23
فرودین

ممنوع الخروج نمودن بدهکاران

به طور کلی فرد ممنوع الخروج با دستور مقامات قضایی تا زمانی که بدهی (برای مثال بدهی مالیاتی) خود را رفع نکند یا رضایت طلبکاری شاکی را حاصل نکند ، نمی تواند از طریق مرزهای کشور خارج شود.

 

ممنوع الخروج نمودن بدهکاران چگونه است ؟

 

مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید:
مرجع اجراء کننده رأی باید به تقاضای محکوم ‌ٌله قرار ممنوع ‌الخروج بودن محکومٌ‌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌ علیه یا جلب رضایت محکوم ٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌ علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

می توان بدهکاران را ممنوع الخروج نمود به نظر می رسد با توجه به متن ماده مذکور این موضوع شامل احکام قطعی است و نه تامین خواسته.

 

نکات قابل ذکر:
1.قرار ممنوع الخروجی به درخواست محکوم له صادر می شود.
2. شخص ممنوع الخروج شده تحت شرایطی امکان خروج از کشور را دارد از جمله اثبات اعسار سپرده وثیقه یا معرفی کفیل
3.طبق تبصر این قانون با اجازه دادگاه در موارد ضروری امکان خروج موقت نیز وجود دارد البته عدالت حکم می کند که قاضی تامین مناسب اخذ نماید.
4.برای صدور قرار ممنوع الخروجی نیاز به سپرده کردن خسارت احتمالی از سوی محکوم له نیست.

 

به طور کلی افراد تحت یکی از شرایط زیر ممنوع الخروج از کشور می شوند :


بدهکاران قطعی مالیاتی که  بدهی آن‌ها محرز شده

 

کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قصایی حق خروج از کشور را ندارند.

 

افراد ممنوع الخروج می‌توانند با می توانند با ارائه مستندات خود نسبت به قرار ممنوع الخروجی اعتراض نمایند

در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی زوج را گرفت که در این مورد، زوج به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.

 

چگونه از ممنوع الخروج بودن خود اطلاع پیدا کنیم ؟

کافی است برای اطلاع از ممنوع الخروج بودن خود به اداره گذرنامه شهر خود مراجعه کنید و از مسئول مربوطه استعلام ممنوع الخروج بودن خود را بخواهید.

 

وکیل پایه یک دادگستری می تواند با داشتن وکالت (اصل وکالتنامه) از شخص خارج از کشور ، نسبت به بررسی ممنوع الخروج بودن شخص اقدام به عمل آورد.

 


شما ممکن است موارد زیر را جستجو کرده باشید :

ممنوع الخروج کردن

شرایط ممنوع الخروج کردن بدهکاران

بدهکاران مالیلتی

وکیل برای ممنوع الخروج بدهکار

بدهی مهریه و ممنوع الخروج کردن همسر

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  23 فرودین 1397


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی