ازدواج,مستاجر,حکم تخلیه
16
مرداد

مطلب حقوقی در مورد ازدواج و مستاجر

 

حکم تخلیه مستاجر

در مواردی مستاجر پس از گذشته زمان اجاره نامه هنوز به تصرف خود ادامه می دهد و محل مورد اجاره را تخلیه نمی نماید.
در این موارد چون اجاره معینی برای زمان پس از اجاره تعیین شده بایستی مثل اجاره را پرداخت نماید به این قیمت تعیین شده که بر اساس نظر کارشناس رسمی می باشد اجرت المثل گفته می شود.


مورد دیگر جایی است که به طور مثال اشخاص در ملک موروثی یا پدری سکونت داشتند و بعداً اختلاف ایجاد می شود و ممکن است یکی از وراث ای که خود تصرفی در ملک مذکور نداشته ادعا کند که اجاره زمان تصرف را می‌خواهد در این صورت نیز دادگاه پس از رسیدگی با جلب نظر کارشناس اجرت المثل ایام تصرف را تعیین و حکم به پرداخت اجرت المثل می‌کند.


بنابراین به طور کلی هر جایی که اجاره از قبل تعیین نشده باشد اجرت المثل آن با جلب نظر کارشناس تعیین می شود.

 

صورت قباله ازدواج


همانطور که میدانید زمانی که افراد به توافق کلی در امر ازدواج می‌رسند جلسه ای با عنوان مهر بران یا بله بران تشکیل شده و با حضور بزرگان فامیل دو طرف در تعیین مهریه به توافق میرسد.

ممکن است خانواده های عروس و داماد قبل از تشکیل چنین جلسه ای توافقات را انجام داد و جلسه بله بران صرفاً تشریفاتی و به منظور احترام به بزرگان فامیل باشد.


در هر صورت در این جلسه صورت قباله ازدواج مکتوب شده که معمولاً شامل سکه طلا طلای ساخته شده و مهر و السنه و در صورت داشتن منزل مسکونی و هر چیز مالی دیگر بعضا حج تمتع و سایر خواسته‌های زوجین یا شروط آنها می باشد.


تا زمانی که صیغه عقد جاری نشود این صورت قباله هیچ اعتبار قانونی ندارد لیکن پس از جاری شدن عقد بر اساس آن این صورت قباله به سند ازدواج تبدیل شده و اعتبار قانونی و حقوقی پیدا می‌کند و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

 

در مواردی به جهت اینکه زوج یا داماد منزل مسکونی ندارد قید می شود که در آتیه منزل مسکونی خریداری و به زوجه منتقل کند بنابراین معمولاً در این مورد مهریه تقویم شده و به قیمتی نوشته می شود.


در مواردی نیز سردفتر ازدواج با توجه به نداشتن پلاک ثبتی یا دیگر مشکلات این بند را با وجودی که در صورت قباله قید شده در سند ازدواج نمی آورد که باعث مشکلات یا اختلافاتی در آتیه یا آینده می شود.

نکته مهم این است که در صورتی که این قسمت به هر دلیلی وارد سند ازدواج نشود ابتدا بایستی این بند مذکور که به طور مثال منزل شخصی داماد بوده در دادگاه تنفیذ و اثبات شود و با توجه به امضای شهود ذیل صورت قباله معمولاً دادگاه‌ها این موارد را می‌پذیرند و جزء مهریه زوج قرار می دهند.

 

پس می‌توان گفت صورت قباله یک سند عادی محسوب می‌شود که پس از عقد نکاح یا ازدواج در صورت اثبات در دادگاه اعتبار قانونی پیدا می کند و همه شروط و بندهای آن در صورتی که اشکال حقوقی نداشته باشد معتبر و قانونی است.

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  16 مرداد 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله