قصور پزشکی
27
دی

لایحه اعتراص قصور در امر پزشکی

بسمه تعالی ریاست محترم بازپرسی ... اصفهان با سلام و عرض ادب احتراما درخصوص نظریه کارشناسی هیات تجدیدنظر انتظامی که در خصوص عوارض ناشی از قصور پزشک معالج و دندان های سیاه شده شماره 6 و7 به ضرر اینجانب اظهارنظر نمودند به شرح ذیل مراتب اعتراض خود را به نظریه مذکور به استحضار می رساند: مقدمه: همانطور که به طور مفصل در شکواییه تقدیمی به استحضارعالی رسید ، جهت ترمیم دندان های 6 و 7 به آقای دکتر م س ز مراجعه نمودم که متاسفانه به جهت قصورایشان در انجام صحیح عصب کشی دندانهای مذکور، دچار التهاب و عفونت شدید در ناحیه دندان ها واستخوان فک شده که باتوجه به اینکه ایشان نتوانستند بنده را معالجه نمایند ، به پزشکان متعدد دیگرجهت معالجه مراجعه نمودم. نهایتا عفونت ازطریق جراحی و دارو خارج ودرمان شد ولی به استناد نامه پزشکی قانونی هر دو دندان مذکور سیاه شده و واجد دیه مقدرند و بابت عفونت ناشی ازدندانها و جراحی نیز ارش تعیین شده است. توضیحا بعد از عصب کشی ناقص پزشک معالج دندان 7 به طور کامل تخلیه شده ودندان 6 توسط متخصص ریشه مجدد عصب کشی شده. نهایتا موضوع به هیات تجدیدنظرارجاع شد که با توجه به نظریه کارشناسی هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی صادرشده ، پزشک معالج درخصوص التهاب وعفونت ایجاد شده و جراحی هایی صورت گرفته هیچ قصوری ننموده! وحتی دندان 6 بنده نیز مشمول دیه مقدر نمی باشد و در خصوص دندان شماره 7 نیز 50 درصد مقصر شده است! به نظراینجانب هیات محترم مذکور رعایت اصل بی طرفی را ننموده و با اظهارنظر غیر کارشناسانه موجب تضیع حداقل حق قانونی ام شده است با وجودیکه طبق مستندات مشخص است طی روند درمان چندین ماهه ، چه درد و رنجی را تحمل نموده ام و چه هزینه های زیادی بر من و خانواده ام تحمیل شده است وهنوز هم وضعیت دندانم مشخص نیست. اهم ایرادات وارد بر نظر کارشناسی هیات محترم تجدینظر انتظامی: 1. مطابق نامه پزشکی قانونی ، دندان های 6 و7 هردوسیاه و ساقط وعفونت در ناحیه هر دو دندان منتشرو منجر به عفونت فک و جراحی شده است در صورتیکه اگر روند درمانی بدون نقص انجام شده بود به هیچ وجه نیاز به جراحی فک و استفاده این حجم زیاد از مسکن ها و آنتی بیوتیک ها نبود. از طرف دیگر مدارک پزشکی موجود نیزوجود دارد که نشان می دهد همه پزشکانی که بعدا مجبور به مراجعه به آن ها شدم از جمله دو نفر ازاساتید پزشک مقصر دکتر ب و ه و جراح فک اقای دکترح به صراحت علت این عوارض شدید وعفونت را قصور پزشک معالج می دانستند! لذا آن قسمتی از نظریه که این موارد را مربوط به ذات این درمان دانسته است با واقعیت موضوع منطبق نیست. 2. در خصوص دندان شماره 6 نیز همانطور که در نامه پزشکی قانونی آمده است این دندان کاملا سیاه شده است و این که درنظریه مذکور بیان شده (( در حال حاضر هیچ عارضه ای مشاهده نمی شود)) ، تعجب برانگیز است! زیرا مسلما بنده با توجه به عفونت شدید بعد ازقصور پزشکم مجبور شده ام که دندان ها و فک خود را مداوا کنم و اگر درحال حاضر عارضه ای مشاهده نمی شود ، طی درمان های متعدد و مخارج هنگفت این امرتا حدی توسط پزشکان دیگرممکن شده است در حالیکه این خسارت ها ناشی از فعل دکتر معالج اول بوده است و هیات محترم بایستی در خصوص تقصیر ایشان اظهار نظر می کرده است. 3. متاسفانه پزشکان هیات تجدیدنظربر خلاف ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی و با نقض اصل بی طرفی از حدود صلاحیت رسیدگی خود خارج شده و اقدام به اظهارنظر در خصوص موضوعی کردند که در صلاحیت پزشکی قانونی است نه نظام پزشکی و کلا منکر سیاه شدن دندان شماره 6 شده اند ! در حالیکه این هیات در چارچوب خسارات تایید شده پزشکی قانونی صرفا میتواند دلایل انتساب قصور به پزشک معالج را بررسی نماید ولاغیر و حق تشخیص و برآورد میزان خسارت را ندارد. 4. تنها کسانی که میتوانند به نظریه پزشکی قانونی اعتراض نمایند اصحاب دعوی هستند که هیچکدام از جمله پزشک مقصر اعتراضی ننموده اند بنابراین نامه پزشکی قانونی معتبر است وهیات تجدیدنظر نمی تواند متعرض آن شود. لذا اینجانب با توجه به دلایل مذکور به نظریه صادر شده هیات تجدیدنظر و بدوی اعتراض دارم و آقای دکتر م س ز را صد درصد مسئول و مقصر در از دست دادن دندان های 6 و7 و خسارات براورد شده(ارش) بر اساس نامه پزشکی قانونی و این همه درد و رنج میدانم و تقاضای رسیدگی به موارد اعتراض فوق را به نحو شایسته دارم. با سپاس

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  27 دی 1397


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله