لایحه,لایحه تنفیذ وصیتنامه عادی
27
آذر

لایحه تنفیذ وصیت نامه عادی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

با سلام و عرض ادب

در خصوص پرونده کلاسه....... و جلسه رسیدگی مورخ 8.4.99 ساعت 9.30 مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

مقدمه : همانطور که در دادخواست تقدیمی به استحضار رسید مرحوم پدر.....، در کمال صحت و سلامت ، وصیت نامه عادی پیوست دادخواست را در سال ۱۳۷۴ به خط خودشان تنظیم نموده و ذیل آن را امضا و مهر نموده اند.

اکنون برادر بزرگتر آقای ........... بعد از گذشت سالها از قبول وصیت نامه مذکور امتناع می نماید علیرغم اینکه بقیه وراث آن را قبول دارند و اقرار نامه آنها پیوست دادخواست تقدیمی می‌باشد. لازم به ذکر است شعبه ...دادگاه تجدید نظراستان اصفهان در رابطه با دادخواست اجرت المثل تقدیمی برادرم (خوانده فعلی پرونده‌‌) علیه اینجانب در رابطه با دادخواست متقابل اینجانب مبنی بر تنفیذ وصیت نامه قرار اناطه و توقف رسیدگی صادر نموده است.در ادامه دلایل اثباتی صحت وصیتنامه به استحضار می رسد.

مستندات و دلایل اثبات اصالت وصیت نامه:

۱. همانطور که گفته شد همگی خواندگان دعوا طبق اقرارنامه پیوست ، وصیت نامه را قبول دارند وحتی یکی از شهود به اسم آقای ................ شاهد وصیت نامه برای ادای شهادت حاضر است.

۲. همچنین شهود مطابق استشهادیه پیوست دادخواست آقایان ....... و ........ ، ............. ، ................ و.............. ، بر صحت دست خط و امضا و مهر پدر اینجانب صحه گذاشته اند و از آن اطلاع کامل دارند.

۳‌. به پیوست این لایحه نمونه خط مرحوم پدر که در اسناد دیگر موجود است تقدیم می شود که حاکی از صحت و تشابه کامل این خط و مهر و امضا اسناد مذکور می‌باشد.

۵.ضمناً اینجانب حاضرم در صورت دستور دادگاه محترم برای اثبات ادعای خود مطابق ماده 230 آیین دادرسی مدنی سوگند یاد نمایم.

6. اصل مهر مرحوم پدر در ید اینجانب می باشد عند الزوم تقدیم دادگاه محترم می شود.

لذا از محضر عالی تقاضا می شود طبق دلایل ذکر شده فوق ، وصیت نامه موضوع دعوا را تنفیذ فرمایید تا اینجانب خدای ناکرده در دادگاه اجرت المثل بی جهت محکوم نشوم و بتوانم از حقوق خود دفاع نمایم. با سپاس فراوان 

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  27 آذر 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله