قرارداد,قانون کار,قرارداد شفاهی,کارگر,کارفرما,مطالبات قانونی,قرارداد کتبی
20
خرداد

قرارداد شفاهی هم در قانون کار ایران معتبر است

نداشتن قرارداد و یا شفاهی بودن رابطه کاری مانع مطالبه حقوقی قانونی شما نخواهد بود.

طبق ماده 7 قانون کار چنین بیان داشته است:

قرداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. اما این شفاهی بودن رابطه کاری، مجوز سوء استفاده و عدم پرداخت مطالبات قانونی نخواهد بود.

به نقل از کانال اطلاعات حقوقی و قضایی

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  20 خرداد 1397


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله