سرقت,سرقت در شب,راهزنی,جیب بری,شکایت,پلیس,110
08
خرداد

سرقت ( انواع ومجازات آن)

با یاد و نام خدا سلام

سرقت و مجازات آن در ماده 267 قانون مجازات سرقت ربودن مال غیر تعریف شده است.

سرقت دو نوع کلی است :

سرقت حدی که مجازات آن قطع دست و پا و حبس ابد است که شرایط تحقق آن بسیار ویژه است و باید محقق شود تا حد جاری شود و در مواد 268 تا 278 قانون مجازات ذکر شده است.

و سرقت تعزیری که مجازات آن در مواد قانونی دیگر مشخص شده است.

از جمله موارد زیر:

سرقت اسناد دولتی در ماده 544 و 545 مجازات سابق ذکر شده است.

سرقت اسرار سیاسی ، امنیتی ونظامی ماده 503 قانون مجازات سابق.

سرقت اشیا و آثار فرهنگی موزه ماده 559 همان قانون.

سرقت تعزیری در شب و شرایط خاص دیگر موضوع ماده 651 با مجازات سنگین 5 تا 20 سال حبس و ماده 654 و ماده 656همان.

سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه ماده 652 همان حبس و شلاق دارد.

راهزنی در راه ها وشوارع اگر محارب نباشد 3 تا 15 سال حبس ماده 653 همان

کیف زنی جیب بری و... ماده 657 همان

سرقت در مناطق سیل زده ماده 658 همان

سرقت آب و برق و گاز وتلفن 660 همان

ربایش مال دیگری در صورتیکه سرقت نباشد ماده 665 همان

در همه موارد سرقت دادگاه طبق ماده 667 همان رد مال یا مثل یا قیمت مال محکوم می نماید.

شروع به جرم سرقت نیز در صورتیکه جرم به طور کامل محقق نشود نیز مجازات دارد.

برای شکایت سرقت ضمن تماس با پلیس 110می توانید از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا اخذ وکیل اقدام نمایید.

پیروز باشید.

 

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  08 خرداد 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله