چک,دسته چک,چک برگشتی,دستورالعمل جدید,بانک,بانک مرکزی,اظهارنامه مالیاتی
06
تیر

نحوه اعطای دسته چک به اشخاصی که چک برگشتی دارند

در شرایط خاص، اعطای دسته چک به مشتری که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، با تایید هیأت مدیره بانک و حداکثر برای یک بار منوط به تحقق شرایط ذیل امکان پذیر است:

1- مشتری دارای اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی باشد؛

2- مشتری دارای فهرست واریز حق بیمه، ثبت شده نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد؛

3- اعطای دسته چک موجب تسهیل در تداوم فعالیت و پیشگیری از تعطیلی واحد اقتصادی مربوط گردد؛

4- اعطای دسته چک موجب حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی شاغل در واحد اقتصادی مربوط گردد؛

تبصره- در شرایط ذکر شده در ماده فوق درخواست مربوط به انضمام مصوبه هیأت مدیره و مستندات توجیهی به امضای مدیر عامل بانک برای بانک مرکزی ارسال گردد. بانک مرکزی نسبت به تمهید شرایط مقتضی برای اعطای دسته چک به مشتری اقدام می نماید.

به نقل از کانال اطلاعات حقوقی و قضایی

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  06 تیر 1397


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله