اعتراض به اجرای رای داوری و تقاضای توقف اجرای رای داوری به جهت تجدیدنظرخواهی

اعتراض به اجرای رای داوری
30
آذر

اعتراض به اجرای رای داوری و تقاضای توقف اجرای رای داوری به جهت تجدیدنظرخواهی

بسمه تعالی 

ریاست محترم دادگاه شعبه ...شهرستان اصفهان

باسلام و ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه..... به استحضار می رساند احدی از محکوم له های پرونده آقای ......... تقاضای اجرای رای داوری را نموده اند( پیوست) اکنون مطابق ماده 493 قانون آیین دادرسی و به جهت دلایل ذیل تقاضای توقف عملیات اجرایی می شود:

 1.طبق قراراداد درصورتیکه ،(( مشخصات فنی مرغوبیت مصالح و حسن اجرای کار را رعایت ننماید با تشخیص شرکت عمران شهر جدید بهارستان بر اساس مفاد تفاهمنامه مربوط به پیش فروشنده موظف به پرداخت خسارت وارده به پیش خریدار بوده و یا خسارت وارده ازمیزان پرداخت مرحله سوم کسر خواهد شد)) که در متن داوری نیز به آن استناد شده است ، بنابراین داور فقط حق تعیین میزان خسارات وارده را داشته لیکن ایشان اقدام به الزام شرکت ........... به انجام اموری بر خلاف مفاد قرارداد را نموده است لذا داور از حدود اختیارات خود خارج شد است.

2. حسب صورتجلسه داوری مورخ 12. 10 .98 بر خلاف تبصره ماده 484 آیین دادرسی مدنی رأی داوری در مورخ 16.2.98 چهار ماه بعد صادر شده که خارج از مهلت قانونی سه ماهه است.

3. با توجه به وضعیت تحریم های ظالمانه آسانسور ها با هماهنگی و نظارت خود شرکت عمران شهر جدید بهارستان که داوراین قرارداد هم می باشند خریداری و به تایید مهندس ناظر و کلیه مراجع قانونی و فنی از جمله اداره استاندارد رسیده است و در صورت هر گونه اشکال هم پیمانکار آسانسور طرف قرارداد در اسرع وقت آن را تعمیر و در مدار قرار خواهد داد و با توجه به قبول این مراجع و بحث تحریم ، مارک مندرج در قرار داد قابل ورود به کشور عزیزمان نمی باشد و ناگزیر مارک فعلی وارد و به تایید افراد فوق و خریدارا رسیده است لذا حکم کردن به چیزی که در اختیار این شرکت نمی باشد تکیف ما لایطاق و غیر ممکن است.

4. با توجه به اینکه واحد ها 3 سال است که تحویل شده و مورد استفاده قرارگرفته و عدم کارشناسی در مرحله داوری بقیه موارد مندرج در اجراییه مبهم و نا مشخص است و معلوم نیست از این تعداد زیاد از واحد ها کدام قسمت و به چه نحو ناقص شده است و آیا شرکت ا.......... در این موارد مقصر بوده یا خیر که در صورت تایید و تعیین محل دقیق آن از سوی کارشناس با دستور دادگاه محترم حاضر به تمکین و جبران هستیم.

5. ضمنا نسبت به دادنامه صادره از این شعبه نیز تجدیدنظر خواهی شده است که به همین شعبه ارجاع شده است (پیوست) لذا تقاضا می شود موارد مذکور که موثر درصحت امر داوری است بررسی و تا تعیین تکلیف این موارد تقاضا می شود دستور توقف عملیات اجرا را به دلایل فوق صادر فرمایید. با سپاس

 

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  30 آذر 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله