مطالبه خسارت,ایام بازداشت,بازداشتگاه,حکم برائت,اعتراض
08
مرداد

مطالبه خسارت ایام بازداشت

مهمترین نکات آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی ...

اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند .

شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی ‏گناهی خود ، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در قانون ، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت رد درخواست ، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را به کمیسیون ملی اعلام کند .

ضرر و زیان های ناشی از بازداشت اعم است از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .

کمیسیون استانی و ملی ، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است.

قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند.

صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می شود . این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.

رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار یا حکم برائت قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست تصویر مصدق قرار یا حکم موصوف باشد.

ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون ها نیز پیش بینی شده است.

موارد رد دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) است.

جلسات این کمیسیون ها با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و صدور رأی با نظر اکثریت صورت می گیرد . نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورت مجلس درج گردد .


صندوق نیز حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد.

آرای کمیسیون ملی قطعی است.

رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می گردد.

دستور اجرای رأی توسط رییس کمیسیون مربوط صادر می شود.

برای اجرای آرای قطعی کمیسیون ها نیازی به صدور برگ اجراییه نیست.

صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

جلال خوان گستر/آراى قضايى

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  08 مرداد 1397


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی